Oppstartsmøte / Start-up meeting

14. februar

16:15 – 17:15

Ole-Johan Dahls hus, Auditorium Smalltalk

Attac Student Association Oslo invites to an info meeting at Blindern.

Attac Studentlag Oslo inviterer til oppstartsmøte på Blindern.

English:

Attac is an international organization that works for a world where the lives of people all over the world and the future of the planet is not determined by the chase for profit. We work for that the digital technology, the tax system, the financial system and the trade agreements should be in favor of the people and the environment, not the big capital. Students are invaluable in this struggle. Come to the start-up meeting of Attac Studentlag Oslo if you are interested in getting engaged!

Norsk:

Attac er en internasjonal organisasjon som jobber for at livene til mennesker verden over og framtida til planeten ikke skal avgjøres av jag etter profitt. Vi jobber for at den digitale teknologien, skattesystemet, finanssystemet og handelsavtalene skal tilrettelegges for folket og miljøet, ikke storkapitalen. Studenter er uvurderlige i denne kampen. Bli med på oppstartsmøtet til Attac Studentlag Oslo hvis du er interessert i å engasjere deg!

Wednesday, 14. February 2023, 16:15, Ole-Johan Dahls hus, Auditorium Smalltalk, Gaustadalléen 23B, Blindern / University of Oslo

Sted:

Ole-Johan Dahls hus, Auditorium Smalltalk

Gaustadalléen 23B, Blindern / Oslo

Tid:

onsdag 14. februar

16:15 – 17:15

Arrangør(er):