Okkupasjon av universitet i Tyskland

Oppstartsmøte / Start-up meeting

12. september

16:00

Blindern, Eilert Sundts hus, Auditorium 4

Attac Student Association Oslo invites to an info meeting at Blindern.

Attac Studentlag Oslo inviterer til oppstartsmøte på Blindern.

English:

Attac is an international organization that works for a world where the lives of people all over the world and the future of the planet is not determined by the chase for profit. We work for that the digital technology, the tax system, the financial system and the trade agreements should be in favor of the people and the environment, not the big capital. Students are invaluable in this struggle. Come to the start-up meeting of Attac Studentlag Oslo if you are interested in getting engaged!

Norsk:

Attac er en internasjonal organisasjon som jobber for at livene til mennesker verden over og framtida til planeten ikke skal avgjøres av jag etter profitt. Vi jobber for at den digitale teknologien, skattesystemet, finanssystemet og handelsavtalene skal tilrettelegges for folket og miljøet, ikke storkapitalen. Studenter er uvurderlige i denne kampen. Bli med på oppstartsmøtet til Attac Studentlag Oslo hvis du er interessert i å engasjere deg!

Tuesday, 12. September 2023, 16:00, Eilert Sundts Hus, Auditorium 4, Blindern / University of Oslo

Sted:

Blindern, Eilert Sundts hus, Auditorium 4

Moltke Moes vei 31, Oslo

Tid:

tirsdag 12. september

16:00

Arrangør(er):