Orienteringsmøte om AlterSummit

22. april

18:30 – 20:30

Blindern, Harriet Holters hus, seminarrom 150

Hva er Alter Summit?
Hvilke alternativer til krisepolitikken i Europa står på dagsorden?

LO i Oslo skriver om Alter Summit i Athen i juni: ”Vi er i dag vitne til et vendepunkt i EU. Europeiske ledere og kapitalen utnytter den krisa de selv har skapt til å fjerne sosiale og faglige rettigheter. Vi sier ”Nok”! Vi aksepterer ikke lenger den politikken som fører fler og flere europeere inn i arbeidsløshet og fattigdom, som gir usikre arbeidsplasser med dårlige lønner, som setter demokratiet ut av spill og slipper løs kreftene på ytterste høyre fløy.…
Bak arrangementet står flere fagforbund og europeiske faglige sammenslutninger med andre sosiale bevegelser. Norsk fagbevegelse må kjenne sin besøkelsestid og støtte opp om europeisk fagbevegelses kamp i Europa.”
Mandag 22. april arrangerer Europagruppa i Attac orienteringsmøte om Alter Summit, der vi får vite mer om arrangementet, hvilke organisasjoner og bevegelser som deltar, og hva slags konkrete politiske krav for Europas framtid som vil bli reist i Athen.
Innledninger ved Kjetil Larsen, LO i Oslo, og Idar Helle, internasjonalt utvalg i Attac.

Send en epost til europa@attac.no for mer info om Europagruppa i Attac.

Sted:

Blindern, Harriet Holters hus, seminarrom 150

Moltke Moes vei 31, Oslo

Tid:

mandag 22. april

18:30 – 20:30

Arrangør(er):