Oslovalg 2023: Hvem skal bestemme over skolens skjermer?

29. august

19:00

Litteraturhuset

Illustrasjon: Lærere, elever og foreldre trekker i et tau knyttet til en ipad-skjerm. Bak skjermen står en server som spytter ut penger til grådige menn.
Les mer om Hvem skal bestemme over skolens skjermer?

På Facebook er det foreldreopprør mot «skjerm i skolen», men heller enn ja eller nei til «skjerm» bør spørsmålet være hvem som skal bestemme over skolens skjermer! I Danmark og Tyskland blir Google og Microsoft kastet ut av skolene fordi de samler inn data om barna ulovlig. I Oslo er Microsoft Teams pålagt som hovedverktøy for lærerne, og den innkjøpte løsningen Visma inSchool krever 17 klikk for å føre fravær på en elev. Småskolebarna får en iPad i hånda, men gir det dem egentlig noe «digital kompetanse» slik læreplanen krever?

Vi utfordrer Oslos utdanningspolitikere til å ta debatten om den digitale skolen!

Innledninger:

Hvem skal bestemme over skolens skjermer? – kort innledning fra Attac om kampanjen.

Skolestart med integrert AI – Martin Johannessen som står bak podcasten Rekk opp hånda. Siden ChatGPT ble lansert har han (så langt) laget 24 nyhetsbrev med kunnskapsoppsummeringer om kunstig intelligens i skolen. Han kommer med noen tanker om hva som er viktig når kunstig intelligens gjør sitt inntog i skolen.

Hvor trykker skoen for oss? – Ida Hauksnes, lærer ved Haugerud ungdomsskole og 1. vara til styret i Utdanningsforbundet Oslo.

Reklame og personvern i den digitale skolen – Kaja Hegg, rådgiver i Redd Barna, medforfatter til notatet «Digitalisering i skolen: Hvem har ansvar for barnas personvern». Kortversjonen får du i denne kronikken.

Panelet:

Hilde Nagell, forfatter av boka Digital revolusjon: Hvordan ta makten og friheten tilbake og rådgiver i Tankesmien Agenda leder debatten.

I panelet finner vi:

  • Eivor Evenrud (AP), leder av kultur og utdanningsutvalget i bystyret, barnehagelærer.
  • Lena Jensen (SV), tidl. Stortingsrepresentant (2001-2009) i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, tidligere leder for Nasjonalt foreldreutvalg for barnehagene.
  • Jorunn Folkvord (Rødt), lærer og 2. nestleder i Utdanningsforbundet  Oslo fram til denne sommeren.
  • Bjørgulv Vinje Borgundvaag (Høyre), 6. kandidat til bystyret, tidligere statssekretær i Kulturdepartementet.
  • Bjørn Revil (FRP), medlem av Kultur- og utdanningsutvalget og lærer.
  • Anna Dåsnes (Venstre), 4. kandidat til bystyret og og lektor i Oslokolen.
  • Maren Esmark (MDG), leder og førstekandidat for Søndre Nordstrand MDG.

Senterpartiet har ikke bekreftet navn på kandidaten ennå.

Les mer om kampanjen: Hvem skal bestemme over skolens skjermer?

Rom på Litteraturhuset: Amalie Skram

Sted:

Litteraturhuset

Wergelandsveien 29, Oslo

Tid:

tirsdag 29. august

19:00

Arrangør(er):