På den andre siden av finanskrisa – Norge som kreditor

4. februar

19:00 – 21:00

Kvarteret

Rapportlansering
På den andre siden av finanskrisa – Norge som kreditor

Med
– Ingrid Hjertaker, forfatter av rapporten ”Norge som kreditor”
– Luís Bernardo, Attac Portugal
– Benedikte Pryneid Hansen, Attac Norge

Møtet arrangeres sammen med SLUG som har skrevet rapporten «Etisk underskudd – Oljefondet som utlåner».

Da den finansielle kollapsen var et faktum økte den rød-grønne regjeringa de offentlige investeringene for å holde økonomien i gang. I dag er vi en stor kreditor i et kriserammet Europa og er slik med på å sette betingelser om innstrammingspolitikk og markedsretting som kriseløsning.

De økonomiske og sosiale konsekvensene er tydelige, og konsekvensene for demokratiet blir stadig mer alvorlig. Hvor lenge vil vanlige folk i de kriserammede landene finne seg i å måtte betale for en krise de ikke føler de har vært med å skape? Innstrammingspolitikken fra Troikaen skaper grobunn for ikke-demokratiske bevegelser, og sosial uro og fallende tillit i samfunnet.

I rapporten ”På den andre sida av finanskrisa – Norge som kreditor” ser vi på Norges utlån til EUs krisefond og IMF, eierskap i statsgjeld og norske bankers rolle i krisa i Europa, og konsekvensene av vår kreditorrolle. Luís Bernardo fra Attac Portugal vil gi oss et innblikk i konsekvensene i Sør-Europa. Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac Norge, vil fortelle om de alternativene som sosiale bevegelser og fagbevegelsen i Europa nå samler seg om for å få et mer demokratisk og sosialt Europa, og hvilke endringer vi mener Norge må gjøre for å bli en solidarisk nabo.

https://www.facebook.com/events/122962804543484/

Seminarrekke:
– Harstad 30. januar
– Tromsø 31. januar
– Trondheim 1. februar
– Ås 2. februar
– Bergen 4. februar
– Oslo 5. februar

Velkommen!

I Bergen arrangeres møtet i samband med Nord/Sør-seminaret:
Nord/sør-seminars are organised by SAIH Bergen in cooperation with Changemaker, Spire, FiVH, Attac, LAG and NFSUB. They take part every Monday, 19.00, in Kvarteret and are  free of charge.

 

Bli medlem i Attac Norge
Send ATTAC til 2030 eller gå til
www.attac.no/meld-deg-inn/

Sted:

Kvarteret

Olav Kyrresgate 49, Bergen

Tid:

4. februar

19:00 – 21:00

Arrangør(er):