Personvern eller privatisering: Mellom modernisering, transformasjon og kontroll

23. april

16:30

Harriet Holters hus (UiO Blindern)

I dette foredraget vil vi se på digitaliseringsprosesser fra ulike perspektiver på bærekraft. Særlig de største skyleverandørene liker å reklamere for effektiviteten og den miljømessige bærekraften til datasentrene sine. Men i tillegg til økologisk bærekraft – ofte omtalt som «grønn IT» – finnes det også andre perspektiver, for eksempel økonomisk bærekraft. Vil kommersielle løsninger fortsatt være rimelige i fremtiden?

Presentasjonen vil fokusere spesielt på temaet personvern: Alle som ønsker å bygge opp en bærekraftig digital infrastruktur, må sørge for at de juridiske kravene i GDPR kan oppfylles i dag, men også i fremtiden. Og det er nettopp her de store amerikanske skyleverandørene har et stort problem.

Hagen Echzell
Hagen Echzell
Mohsen Anvaari

Hagen Eczhell og Mohsen Anvaari fra Faggruppa for demokratisk digitialisering vil innlede.

Sted:

Rom 150Harriet Holters hus (UiO Blindern)

Moltke Moes vei 33, Oslo

Tid:

tirsdag 23. april

16:30

Arrangør(er):