Planleggingsmøte: Attacs europeiske sommeruniversitet

22. januar

18:00 – 20:00

Solidaritetshuset

Nå er planleggingen av Attacs tredje europeiske sommeruniversitet i gang. 19.- 23. august 2014 møtes hundrevis av aktivister i Paris for å diskutere politikk, aktivisme, og forme alternativer. Vi ønsker alle Attac’ere og venner av Attac velkommen til å være med til Paris disse fem augustdagene for å delta og bidra.

22. januar kl 18 inviterer internasjonalt utvalg til informasjons- og planleggingsmøte om ESU 2014.

Møtet blir på Solidaritetshuset i Kolstadgata 1 på Tøyen.

16. januar er det et planleggingsmøte i Paris. Da skal rammene for programmet spikres. Resultatene fra dette møtet legges fram den 22. og vi ønsker innspill inn i planleggingsfasen til temaer og navn på foredragsholdere, og annet dere måtte ha på hjertet. Programmet vil bestå av store og små seminarer, verksteder og arbeidsmøter samt et rikt kulturelt program. Vi ønsker tidlig å booke innledere som kan komme med gode analyser og trekke folk, og her vil vi gjerne ha innspill fra dere, både nordiske som kan trekke folk fra Norden, og andre fra både Europa og utenfor. Og vi skal diskutere hvordan vi kan mobilisere folk fra Norge til å bli med.

Viktig: Det er ønskelig at verkstedene planlegges og organiseres av lokallag og arbeidsgrupper i Attac-nettverket, og at lokallag i ulike land går sammen om disse.

Hvis det er tema dere ønsker skal tas opp send innspillene til oss på sommer@attac.no. Det er laget en nettside, www.esu2014.org – der vil mer informasjon bli lagt ut etter hvert som det blir klart.

 

Velkommen!

Sted:

Solidaritetshuset

Kolstadgata 1, Oslo

Tid:

onsdag 22. januar

18:00 – 20:00

Arrangør(er):