Politisk overvåkning i Norge?

28. februar

14:00 – 16:00

Auditorium 7, SV-fakultetet/Eilert Sundts hus

Foregår det ennå ulovlig overvåkning i Norge? Med utgangspunkt i forrige ukes overvåkningsskandale inviterer Rødt Blindern og Attac Blindern førstkommende torsdag til seminar. Vi har fått tak i tre spennende innledere:

Ketil Lund – Tidligere høyesterettsdommer og leder av Lundkommisjonen som avdekket ulovlig overvåkning av den radikale venstresida.

Helge Ryggvik – Oljeforsker på UiO og medlem i Internasjonale Sosialister og Rødt. Er mannen PST antakeligvis har overvåket fordi de mener han har hatt kontakt med FARC-geriljaen. Helge har vært på flere turer til Latin-Amerika i hvor han har forsket på olje i kraft av sin jobb på UiO. Har også tidligere skrevet rapport for Attac med tittel: Norske energierfaringer – et verktøy for land i Sør?

Terje Nustad – Tidligere leder i SAFE, fagforening for ansatte i energisektoren. Har vært på flere reiser med Helge Ryggvik til Latin-Amerika, og har sannsynligvis også blitt overvåka hvis opplysningene som har kommet frem stemmer.

Vi spanderer kaffe!

Sted:

Auditorium 7, SV-fakultetet/Eilert Sundts hus

Moltke Moes vei 31, Oslo

Tid:

torsdag 28. februar

14:00 – 16:00

Arrangør(er):