Popvenstre: Radikale løsninger på den økonomiske krisa

12. april

19:00 – 21:00

Litteraturhuset

Attac-leder Benedikte Pryneid Hansen deltar i denne debatten arrangert av partiet Rødt.

Popvenstre: Radikale løsninger på den økonomiske krisa er en del av Rødts Landskonferanse.

Høyrepolitikk står bak den økonomiske krisa. Store budsjettkutt, privatisering av velferd og frihandel. Utrolig nok har medisinen vært enda mer av samme politikk. Resultat: Økende arbeidsledighet, fattigdom og ekstremisme. Behovet for ei sterk venstreside har sjelden vært større. Likevel styres Europa fremdeles med høyrepolitikk.

De nordiske landene har klart seg relativt sett bra gjennom krisa. Samtidig slår sosialdemokratene stadig større hull i den nordiske modellen gjennom å innføre New Public Management og markedsstyring i stor stil.

I Norge går vi inn i et stortingsvalg hvor alt tyder på blåblå maktovertakelse. Kvinnen i gata har store problemer med å skille den økonomiske politikken til partiene på Stortinget. Når man er lei regjeringa er veien kort til Høyre. Kan venstresida bygges på ny gjennom en revitalisering av den nordiske modellen? Er oppskriften på å holde Siv og Erna vekk fra regjeringskontorene å øke skattene, omfordele og hindre at barnehager og sykehjem blir butikk? Eller må tilliten til norsk venstreside styrkes med kraftigere lut?

I panelet:
Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac
Ann Ørjebu, leder i Industri Energis ungdomsutvalg
Helene Bank, spesialrådgiver i For velferdsstaten
Bjørnar Moxnes, leder i Rødt
Ordstyrer: Marie Sneve Martinussen, samfunnsøkonom og nestleder i Rødt

Sted:

Litteraturhuset

Wergelandsveien 29, Oslo

Tid:

fredag 12. april

19:00 – 21:00