Pubdebatt: Skattepenger i skatteparadis

24. februar

19:00 – 21:00

Dattera til Hagen

Kommersielle selskaper med tilknytning til skatteparadis tjener store penger på å selge tjenester i kjernen av vår velferdsstat. I mangel på internasjonalt regelverk har flere kommuner i våre naboland tatt grep og krever nå åpenhet fra selskaper de kjøper tjenester fra. Kan norske kommuner bidra i kampen mot skatteparadisene?

Tid: fredag 24. februar kl. 19.00
Sted: Dattera til Hagen, Grønland 10.

I panelet:
Benedikte Pryneid Hansen, leder, Attac Norge
Sigrid Jacobsen, leder, Tax Justice Network – Norge
Erik Lunde, bystyrerepresentant, Oslo KrF
Aksel Fridstrøm, 1. viseformann i Høyres Studenterforening og vara til bystyret, Oslo Høyre

https://www.facebook.com/events/274754215927904/

Vel møtt!

Sted:

Dattera til Hagen

Grønland 10, Oslo

Tid:

fredag 24. februar

19:00 – 21:00

Arrangør(er):