ROBIN I RIO

11. juni

12:00 – 13:30

Solidaritetshuset

 

ROBIN HOOD-SKATTKAMPANJEN INVITERER TIL LUNSJSEMINAR:

Tjue år etter Rio-konferansen i 1992 har verden gjennomgått sin verste økonomiske krise på generasjoner. Samtidig står vi overfor en klimakrise, med en utvikling som går i feil retning. Det økonomiske systemet fortsetter å tjene verdens rikeste, og tillater den samme delen av befolkningen et økologisk fotavtrykk langt større enn hva planeten vår kan tåle. I juni er det klart for FNs konferanse om bærekraftig utvikling. Skal vi klare å bekjempe klimakrise og fattigdom, og få en reell grønn økonomi, må vi få på plass innovative finansieringsløsninger.

Skattelegging av finanstransaksjoner er et viktig tiltak for å redusere bankenes størrelse og sende litt av regninga for krisa tilbake til de som skapte den. Samtidig vil en slik finansskatt, en Robin Hood-skatt, være en viktig inntektskilde for global omfordeling. Robin Hood-skatten vil ta fra de som har tjent mest på den økonomiske globaliseringa og omfordele til de som har tapt på den samme globaliseringa, økonomisk og økologisk.

En skatt på finanstransaksjoner kan bidra til å bygge et fond til bruk for klima- og utviklingstiltak. Derfor må vi bidra til å løfte finansskatt i Rio.

Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac og aktiv i Robin Hood-skattkampanjen, innleder om ståa for Robin Hood-skatt før Rio-toppmøtet. Hvordan ligger vi an i forhandlingene og hva er Norges posisjoner? Hva gjøres fra myndighetenes, FNs og sivilsamfunnets side for å løfte finansskatt.

Vi legger opp til felles diskusjon om medie- og lobbystrategier.
På møtet vil vi også informere om viktige finansskatt-arrangementer under Rio, til dere som skal ned og dere som følger toppmøtet og finansskattsaken fra Norge.

Lunsjseminar, 11. juni kl 12. Solidaritetshuset, Fredensborgveien 6.
Vi serverer mat. Meld deg på til koordinator@robinhoodskatt.no innen 10. juni.

Meld gjerne også fra om du eller noen andre fra din organisasjon skal til Rio.

Sted:

Solidaritetshuset

Fredensborgveien 6, Oslo, Norway

Tid:

mandag 11. juni

12:00 – 13:30

Arrangør(er):