Samling i Attac Aust-Agder

7. januar

19:00

Hong Kong Restaurant

Samling for medlemmer og andre interesserte i Attac Aust-Agder.

Saker på denne samlinga:

  • uformell runde om aktuelle saker i samband med landsmøtet i Attac Norge
  • førebuingar til det opne møtet om matsikkerheit
  • førebuingar til det opne møtet om skatteparadisfrie kommuner

I tillegg blir det sjølsagt som vanleg mogleg å ta opp aktuelle saker sm nokon av dei frammøtte ønskar at vi skal snakke saman om.

Nokre av oss vil sikkert møte litt tidlegare og få seg ein matbit frå buffeten eller menyen før samlinga startar kl 19.00. Du er sjølsagt også hjarteleg velkommen til å gjere det.

Sted:

Hong Kong Restaurant

Østregate 1, Arendal

Tid:

tirsdag 7. januar

19:00

Arrangør(er):