Samling i Attac Aust-Agder

Attac Aust-Agder

4. februar kl. 19:00
Hong Kong Restaurant, Torvet 3, Arendal

Samling for medlemmer og andre interesserte i Attac Aust-Agder.

Saker på denne samlinga:

– eventuelle endringsforslag til politisk plattform og vedtekter som lokallaget ønskar innsendt til landsmøtet må seinast bli behandla her

– siste innspurt i førebuingane til det opne møtet om matsikkerheit

I tillegg blir det sjølsagt som vanleg mogleg å ta opp aktuelle saker sm nokon av dei frammøtte ønskar at vi skal snakke saman om.

 

Arrangør(er):