Samling i Attac Aust-Agder

Attac Aust-Agder

25. februar kl. 19:00
Hong Kong Restaurant, Torvet 3, Arendal

Samling for medlemmer og andre interesserte i Attac Aust-Agder.

Saker på denne samlinga:

– eventuelle forslag til  saker (andre enn politisk plattform og vedtekter) som lokallaget ønskar innsendt til landsmøtet må seinast bli behandla her dersom forslaga skal få innstilling til landsmøtet frå styret sentralt

– val av landsmøtedelegatar må seinast gjerast på dette møtet

– evaluering av det opne møtet om matsikkerheit

I tillegg blir det sjølsagt som vanleg mogleg å ta opp aktuelle saker sm nokon av dei frammøtte ønskar at vi skal snakke saman om.

 

Arrangør(er):