Samling i Attac Aust-Agder

Attac Aust-Agder

31. mars kl. 19:00
Hong Kong Restaurant, Torvet 3, Arendal

Samling for medlemmer og andre interesserte i Attac Aust-Agder.

Saker på denne samlinga:

– informasjon frå  dei som har deltatt på landsmøtet

I tillegg blir det sjølsagt som vanleg mogleg å ta opp aktuelle saker sm nokon av dei frammøtte ønskar at vi skal snakke saman om.

 

Arrangør(er):