Samling i Attac Aust-Agder

31. mars

19:00

Hong Kong Restaurant

Samling for medlemmer og andre interesserte i Attac Aust-Agder.

Saker på denne samlinga:

– informasjon frå  dei som har deltatt på landsmøtet

I tillegg blir det sjølsagt som vanleg mogleg å ta opp aktuelle saker sm nokon av dei frammøtte ønskar at vi skal snakke saman om.

 

Sted:

Hong Kong Restaurant

Østregate 1, Arendal

Tid:

tirsdag 31. mars

19:00

Arrangør(er):