Seminar om sentralbankpolitikk

29. november – 1. desember

Hele dagen

Attac Østerrikke

Det europeiske Attac-nettverket arrangerer et større seminar om demokratisering av sentralbank-politikk, med spesielt fokus på den europeiske sentralbanken.

Sted:

Attac Østerrikke

*, Wien

Tid:

fredag 29. november

Hele dagen

Arrangør(er):