Skoleringssamling for Attac-aktivister

15. juni – 16. juni

Hele dagen

Solidaritetshuset (Attac-kontoret)

Den pågående økonomiske krisa i Europa er ofte i nyhetene, med høy arbeidsledighet, sosial nød og store protester. Årsakene og sammenhengene kommer sjelden fram, man får lett inntrykk av det er en slags naturkatastrofe som foregår. Det er det selvfølgelig ikke, dette er en politisk krise. Det betyr også at vi kan løse krisa med politikk, men det krever en annen politikk enn den ødeleggende innstrammingspolitikken som føres nå.

Attac vil til høsten arrangere tre regionale konferanser, i Tromsø, Trondheim og Oslo, om krisa i Europa, for å sette alternativene til dagens krisepolitikk på dagsordenen.

Vi vil ha med deg på laget for å få til dette. 15. og 16. juni inviterer vi til en skoleringshelg for alle som vil lære mer om krisa i Europa, og være med å sette en ny dagsorden gjennom å bli med å arrangere konferanse til høsten.

Ved å bidra i dette arbeidet får du:

  • innsikt i de politiske årsakene til dagens krise i Europa
  • bli kjent med aktivister fra resten av Europa gjennom Attacs store internasjonale nettverk
  • et større politisk nettverk der du bor, og i resten av Norge
  • opplæring i og erfaring med å arrangere konferanser og møter
  • flere venner og gode opplevelser

Du som melder deg på har engasjement for sosial rettferdighet, og vil sette av tid og krefter til å være med og arrangere Attacs regionkonferanser til høsten. Du trenger ikke å ha erfaring med organisasjonsarbeid eller fra Attac for bli med.

Skoleringshelga vil både gå grundig inn i bakgrunnen og årsakene til krisa, og gi opplæring i hvordan man arrangerer politiske konferanser. Skoleringshelga vil foregå i Attacs lokaler i Oslo. Deltagelse er gratis, og det vil være muligheter for å få dekket noen reisekostnader.

For påmelding og mer informasjon send en e-post til attac@attac.no

Program:

Lørdag

Kl 10.00 Velkommen

Kl 10.30 – 12.30 Årsakene til dagens krise i Europa, og Norges rolle i krisa

Innledning fra Ingrid Hjertaker, forfatter av rapporten «Norge som kreditor». God tid til diskusjon og spørsmål.

Kl 12.30 – 13.00 Lunsj

Kl 13.00 – 15.00 Mediearbeid

Workshop med Iver Aastebøl

Kl 15.00  – 16. 30 Oppdatering på den politiske situasjonen i Europa.

Rapport fra det alternative europeiske toppmøtet AlterSummit. AlterSummit samler sosiale bevegelser og fagbevegelse fra hele Europa for å meisle ut en felles strategi mot innstrammingspolitikken. Innledning og rapport fra Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac Norge, deltok på Alter Summit

Søndag

Kl 11.00 – 13.00 Attacs argumenter og retorikk om krisa i Europa

Innledning og workshop med Hanna Karv, medlem i AU og internasjonal utvalg

Kl 13.00 Lunsj

Kl. 13.30 – 14.30 Tale- og debatt-teknikk

Workshop med Marthe Høyer

Kl. 14. 30 – 15.30 Hvordan arrangere konferanse, rent praktisk!

Workshop med Audun Myhra Bergwitz, kampanjesekretær

Kl. 15.30 – 16.00 Idemyldring og oppsummering

Sted:

Solidaritetshuset (Attac-kontoret)

Fredensborgveien 6, Oslo

Tid:

lørdag 15. juni

Hele dagen