Solidaritet med det greske folket!

29. april

20:00

Den Gode Café

Den nyvalgte regjeringen i Hellas ledet av Syriza ønsker å stanse innstrammingspolitikken fra EU og IMF. Regjeringen i det kriserammede landet vil iverksette et humanitært program. Den greske staten står i fare for å stå uten økonomisk midler dersom Hellas og EU ikke kommer til enighet om hvordan gjeldskrisen i landet skal håndteres.

Hvilke utveier har Syriza-regjeringen og Hellas i en krisesituasjon som i ytterste konsekvens kan komme til å true EU-samarbeidet og euro’en som felles valuta? Kan Norge stille krav til EU og det internasjonale pengefondet IMF om en mer human og mer realistisk utlånspolitikk overfor Hellas og Sør-Europa? Bør Norge bruke en brøkdel av sin enorme petroleumsformue for å bidra til et pusterom for det greske folket? Hvorfor bør folk i Norge vise solidaritet med Hellas, og i så fall hvordan?

Program:

Orientering om situasjonen i Hellas og Europa v/ Petter Slaatrem Titland (leder, Attac Norge).

Innledning ved Halvor Fjermeros, forfatter av boka «Uro i Euroland» og nylig hjemvendt fra Aten.

Appeller ved Roy Pedersen (leder, Oslo LO), Angel Valiente (Podemos), Mari Eifring (Rødt), Frode Ersfjord (SV). Også AP er invitert til å holde appell.

Det blir musikk, salg av Solidaritetspils og mulighet for å støtte det politiske arbeidet i Hellas og Sør-Europa økonomisk.

Arrangør: Internasjonalt utvalg og Europagruppa i Attac Norge

Sted:

Den Gode Café

Fredensborgveien 13, Oslo

Tid:

onsdag 29. april

20:00