Spires torsdagsforum: Rettferdig skatt

8. desember

18:00 – 20:00

Miljøhuset G9

Torsdagsforum: Rettferdig skatt
Miljøhuset G9, Grensen 9b, klokken 18:00 til 20:00

Det er igjen duket for Spires månedlige torsdagsforum, og denne gangen går vi blant annet finansskatten nærmere i sømmene. Det har vært en spennende utvikling på  denne fronten etter at EU-kommisjonen lanserte forslaget om å skattlegge aksjehandel og den norske regjeringen ga forslaget sin støtte. Spire ønsker nå å få skissert  mulighetene og faremomentene som ligger her. Vil disse potensielle skatteinntektene gå til fattigdomsbekjempelse og ulike klimatiltak eller vil midlene bli brukt som en redningspakke for en haltende europeisk økonomi? Hvordan andre grep kan tas for å opprette et mer rettferdig skattesystem? Det er mange spørsmål som henger i luften og vi håper og få besvart noen av dem i løpet av kvelden.

Innledere:
Peter Ringstad – Tax Justice Network
Benedikte Pryneid Hansen – Attac Norge

Sted:

Miljøhuset G9

Grensen 9b, Oslo

Tid:

torsdag 8. desember

18:00 – 20:00

Arrangør(er):