Statkraft ut av Pilmaikenelva i Chile

3. mai

18:00

Bli med oss og representanter fra de berørte mapuchesamfunnene i Chile og krev at Statkraft trekker seg ut av Pilmaikenelven!

Den siste tiden har vi sett flere eksempler på hvordan Statkraft bryter urfolks- og menneskerettigheter: Både her i Norge med Fosensaken, men også i Brasil og Chile.

Mapuchefolket har siden 2009 demonstrert mot vannkraftverk på deres områder for å beskytte elvens frihet og økologi. Kampen handler om å beholde elven som et livsviktig grunnlag for åndelighet og utøvelse av egen kultur. Militærpolitiet (carabineros) har en truende tilstedeværelse i området. I slutten av februar kom det meldinger fra Chile om at urfolksdemonstranter var skutt på med tåregass og stålhagl ved vannkraftverket under utbygging. En person mistet synet.

Mapuchene ønsker at Statkraft skal trekke seg ut av deres områder og vi støtter deres krav.

Vi krever at:

 • Statkraft stopper sine prosjekter i Pilmaikenelven, og gir landet og elven tilbake.
 • Den norske stat må følge opp at Statkraft ikke bryter urfolks-og menneskerettigheter der de opererer.

Derfor trenger vi at DU og alle du kjenner møter opp på markeringen for å vise solidaritet med Mapuchene i deres kamp mot Statkraft.

PROGRAM:

Tale fra Machi Millaray. Machi Millaray Huichalaf en av lederne for mapuchesamfunnet i motstand mot Statkrafts utbygging i territoriet, kommer til Norge. I kraft av å være en spirituell leder (machi) har hun stått i front av kampen fra ung alder

Appeller fra:

 • LAG- Larissa Avelar, styreleder
 • Rødt- Geir Jørgensen, stortingsrepresentant
 • SV- Ingrid Fiskaa, stortingsrepresentant
 • NSR-N- Elle Nystad, leder
 • Norsk folkehjelp- TBA
 • Noereh- TBA
 • SU- Viktor Hegerberg, miljøpolitisk leder
 • Rød Ungdom- Alberte T. Bekkhus, Leder
 • NU-TBA

Musikalsinnslag med den chilenske duoen Cuculikochi

Attac er blant de tilsluttede organisasjonene.

Sted:

Tid:

onsdag 3. mai

18:00

Arrangør(er):