Stor dag for liten skatt – Global aksjonsdag for finansskatt

22. juni

14:00

Over hele verden også i

Etter den svært vellykkede globale aksjonsdagen i februar, blir 22. juni en «Stor dag for liten skatt».
Aksjonsdagen markerer at kampanjen for finansskatt internasjonalt og nasjonalt er vokser stadig i styrke, bredde og mangfold. Samtidig er det også en mulighet til å påvirke viktige beslutningstakere i forkant av G20-toppmøtet i november.

EUs finansministre skal møte den 15. juni og Europarådet skal møte 23. og 24. Dette vil være et viktig øyeblikk i valgkamp kalenderen for å påvirke beslutningstakere i forkant av G20 i november. FTT coalitons rundt om i verden vil forsøke å få dekning i nasjonale medier av deres kampanje handling.

I Oslo vil det være en aksjon på Youngstorget kl. 1400

Sted:

Over hele verden også i

Youngstorget 1, Oslo

Tid:

onsdag 22. juni

14:00

Arrangør(er):