Studiegruppe om finansialisering: Oppstartsmøte

6. mars

19:00 – 21:00

Felleshuset i Langgata 17

For ti år siden gjennomgikk verden den største globale finanskrisen siden 1930-tallet, men etter enorme redningspakker til bankene og spede forsøk på å reformere sektoren mener mange at systemet ikke har blitt noe mindre ustabilt eller bedre rustet for å unngå nye kriser.

Hvordan havnet vi i en slik situasjon? Hva ligger bak den enorme veksten i finanssektorens makt og omfang siden slutten av 1970-tallet? Og hva kan vi gjøre med det?

Europagruppa i Attac inviterer til en serie studiemøter hvor vi diskuterer finansialisering av økonomien, med utgangspunkt i boken «Ustabilitetens politiske økonomi, om fremveksten av finansialisert kapitalisme» av Ingrid Hjertaker og Bent Sofus Tranøy. Boken gir en innføring i studiet av finanskriser innenfor feltet politisk økonomi, og gjennomgår hvordan endrede reguleringsregimer for internasjonal finans førte frem til dagens situasjon.

Studier av hvordan «finansialiseringen» har utviklet seg de siste tretti årene kan spore an til en diskusjon om hvordan finansindustriens makt kan bygges ned, men også om hvilke alternative former for økonomisk organisering vi kan bygge for å redusere sosiale ulikheter og miljøødeleggelser. I tillegg til å studere temaene i boken vil vi derfor også bruke møtene til å diskutere hvordan Attac kan bidra til å utbre forståelsen av finansialiseringens negative virkninger, hvordan de kan motarbeides og hvilke alternativer som finnes.

På oppstartsmøtet 6. mars gir vi et kort overblikk over innholdet i Ustabilitetens politiske økonomi, setter datoer for møtene og snakker om hvordan vi vil organisere studiene. For å gi noen praktiske eksempler på alternativ økonomisk organisering i praksis viser vi også dokumentarfilmen Spain Against the Current (2016), som gir et innblikk i noen av de ulike løsningene som har oppstått i spanske lokalsamfunn etter at den tradisjonelle økonomien stagnerte fullstendig som følge av finanskrisen. Det blir også mulighet for å få kjøpt boken på møtet.

Introduksjonsmøtet er åpent for alle, men vi ber om påmelding til resten av studiemøtene ettersom vi ønsker å ha en mest mulig fast gruppe. Send en mail til Oslo@Attac.no for å melde deg på.

Sted:

Felleshuset i Langgata 17

Langgata 17, Oslo

Tid:

6. mars

19:00 – 21:00

Arrangør(er):