Studiesirkel: Geopolitiske maktforhold – Globalisering, imperialisme og makteliter

18. august

18:30

Solidaritetshuset (Attac-kontoret)

Globalisering, finansiell liberalisering og endrede styrkeforhold mellom klasser har de siste tre tiårene omfordelt inntekter og eiendom i favør av verdens rike. Hvilke mekanismer ligger bak? Hvilke sosiale bevegelser kjemper i mot?

  • Hva driver det 21. århundrets imperialistiske kriger? Finnes det motkrefter?
  • Er vi på vei inn i en ny verdensordning med ytterligere sentralisering av makt, eller vil vi få en spredning av makten?
  • Vil nye ”stormakter i sør” fremme utjevning, eller nye former for imperialisme med konsentrasjon av inntekter og eiendom?

Lokallagene i Attac Oslo arrangerer en studiesirkel der vi diskuterer denne type spørsmål. Alle interesserte i og utenfor Attac er velkomne.

Påmelding, informasjon: Kristen Nordhaug (22452728/95806309 kristen.nordhaug@lui.hio.no)

 

Første planleggingsmøte: Torsdag 18. august, kl. 18.30

Litteratur:

Dilip Hiro, After Empire: The Birth of a Multipolar World.

Boka er tilgjengelig på Tronsmo Bokhandel.

I tillegg trekkes mindre og lett tilgjengelige tekster inn underveis ut fra deltakernes interesser.

 

Sted:

Solidaritetshuset (Attac-kontoret)

Fredensborgveien 6, Oslo

Tid:

torsdag 18. august

18:30

Arrangør(er):