Studiesirkel: Internasjonale maktforhold (2. møte)

14. april

18:00 – 20:00

Solidaritetshuset (Attac-kontoret)

  • Globalisering og nyliberal politikk har siden 1980/85 omfordelt inntekter og eiendom i favør av verdens rike. Hvordan skjer det? Hvilke motkrefter kjemper for interessene til arbeidere, småbønder og fattige?
  • Hva driver det 21. århundrets kriger, og hva har de ført til? Hvilke prinsipper bør legges til grunn for å skape en fredeligere verden?
  • Er vi på vei inn i en ny verdensorden med ytterligere sentralisering av makt, eller vil vi få en spredning av makten?
  • Vil nye ”stormakter i sør” fremme utjevning, eller ny konsentrasjon av inntekter og eiendom?

Attac Oslo Vest arrangerer en studiesirkel der vi diskuterer disse spørsmålene. Alle interesserte i og utenfor Attac er velkomne.

Påmelding
Øystein Nilsen (97745074, Oystein.Nilsen@lo.no)
Kristen Nordhaug (22452728/95806309, kristen.nordhaug@lui.hio.no)
Helge Rammstad (22607375/90128511, helge.r amstad@getmail.no)

Forslag til leseplan
2. gang:
Tore Linne Eriksen, ”Globalt økonomisk apartheid – ti spørsmål om globalisering” i Magnus E. Marsdal (red.) Økonomisk apartheid: Nyliberalismens verdensorden.
Utgivelse fra Attac Norge med bidrag fra inn- og utland om nyliberalismens internasjonale orden. Eriksens artikkel gir en oversikt over viktige internasjonale fordelingsspørsmål. Boka selges for kr. 20 til deltakere.

3. gang:
Ignacio Ramonet, Wars of the 21st century: New Threats, New Fears, kapittel 1.
Bok av Attacs grunnlegger omkring internasjonale maktforhold, fordeling og kriger. Kopi av kapittel 1 deles ut på første møte.

4.-8. gang:
Dilip Hiro, After Empire: The Birth of a Multipolar World.
Bok om en ny verdensorden. Nye stormakter vokser fram i skyggen av et USA som er svekket av kostbare kriger og finanskrise. Boka kan kjøpes på Tronsmo bokhandel over Påske. Pris ca. 275 kr.

Sted:

Solidaritetshuset (Attac-kontoret)

Fredensborgveien 6, Oslo

Tid:

torsdag 14. april

18:00 – 20:00

Arrangør(er):