Studiesirkel: Internasjonale maktforhold

25. april

19:00 – 20:00

Solidaritetshuset (Attac-kontoret)

  • Nyliberal politikk og globalisering har de siste tiårene bidratt til omfordeling av inntekter og eiendom i favør av verdens rike. Hvordan skjer det? Hvilke motkrefter kjemper for interessene til arbeidere, småbønder og fattige?
  • Hva driver det 21. århundrets kriger, og hva har de ført til? Hvilke prinsipper bør legges til grunn for å skape en fredeligere verden?
  • Er vi på vei inn i en ny verdensorden med ytterligere sentralisering av makt, eller vil vi få en spredning av makten?
  • Vil nye ”stormakter i sør” fremme utjevning, eller ny konsentrasjon av inntekter og eiendom?

Geopolitisk gruppe i Attac arrangerer studiesirkel der vi diskuterer disse spørsmålene samtidig som vi forsøker å følge med på dagsaktuelle hendelser. Alle interesserte i og utenfor Attac er velkomne. Vi starter opp med et åpent møte om Syria. I løpet av våren planlegger vi også å holde et større debattmøte om Syria med eksterne innledere.

Første møte: 25.04, kl. 19.00
Åpent møte: Innledning ved Helge Rahmstad om Syria, debatt

Påfølgende studiesirkelmøter: 09.05, 24.05, 07.06, 21.06

Det store debattmøtet om Syria annonseres senere.

Tid: Onsdager kl. 18.30 (første møte 25/4, kl. 19.00)
Sted: Solidaritetshuset (Attac-kontoret), Fredensborgveien 6, Oslo (med forbehold om at lokalet er ledig)

 

Påmelding, informasjon:

Kristen Nordhaug 95806309, kristen.nordhaug@hioa.no)
Helg Ramstad 22607375/90128511, helge.ramstad@getmail.no)


Sted:

Solidaritetshuset (Attac-kontoret)

Fredensborgveien 6, Oslo

Tid:

onsdag 25. april

19:00 – 20:00

Arrangør(er):