Styremøte i Attac Norge

Attac Norge

19. januar - 20. januar

19.- 20. januar er det styremøte i Attac Norge. Styret, inkludert varaene, blir innkalt.

Det er mulig for lokallag og arbeidsgrupper å melde inn saker til møtet samt delta som observatør (se under).

Fra vedtektene:

§6.3 STYRET

(…) Alle godkjente aktive lokallag skal få tilsendt styremøtenes dagsorden og sakspapirer på samme måte som ordinære styremedlemmer. Lokallagene har rett til å fremme forslag samt å uttale seg skriftlig om de saker som skal behandles av styret.

Alle godkjente aktive lokallag kan sende en observatør uten tale-, forslags- og stemmerett på styremøtene i Attac Norge. Styret kan vedta å lukke møtet dersom det behandles personalsaker. Styremøtene skal videre ha et fast punkt hvor lokallag kan legge frem synspunkter, viktige erfaringer og forslag til fellesaktiviteter.

 

Arrangør(er):

Legg igjen en kommentar