Styremøte i Attac Norge

2. juni

09:00 – 18:00

A35

Lørdag 2. juni er det styremøte i Attac Norge. Styret, inkludert varaene, er innkalt.
Møtet vil bli i møtelokalet til SV og Senterpartiet i Akersgata 35.
Møteramme er 9- 18. Det blir felles middag etter møtet.

Det er mulig for lokallag og arbeidsgrupper å melde inn saker til møtet samt delta som observatør (se under).

 

Fra vedtektene:

§6.3 STYRET

(…) Alle godkjente aktive lokallag skal få tilsendt styremøtenes dagsorden og sakspapirer på samme måte som ordinære styremedlemmer. Lokallagene har rett til å fremme forslag samt å uttale seg skriftlig om de saker som skal behandles av styret.

Alle godkjente aktive lokallag kan sende en observatør uten tale-, forslags- og stemmerett på styremøtene i Attac Norge. Styret kan vedta å lukke møtet dersom det behandles personalsaker. Styremøtene skal videre ha et fast punkt hvor lokallag kan legge frem synspunkter, viktige erfaringer og forslag til fellesaktiviteter.

 

Sted:

A35

Akersgata 35, Oslo

Tid:

lørdag 2. juni

09:00 – 18:00

Arrangør(er):