The art of exposing a rich thief

The art of exposing a rich thief

12. desember

19:00 – 22:00

Litteraturhuset

PWYP Norge og våre medarrangører inviterer til gratis 3 –dagers konferanse “Making Transparency Possible» i Oslo. 

Hvorfor delta: Mange land i verden har gjort det til en forretningsidé å selge hemmelighold. Når multinasjonale selskaper og rike personer bruker skatteparadiser, så betyr det at de kan bygge opp store finansielle muskler utenfor det åpne markedet – i skatteparadisene. I skatteparadiser kan svarte penger fra ulovlig utbytte lett vaskes hvite eller omsettes til politisk innflytelse og makt. Mange mener i dag at vi får mer informasjon fra lekkasjer og varslere enn vi får fra våre egne myndigheter. Varslere, journalister og akademikere har bidratt til vår kunnskap om hvordan slikt kan skje i fullt hemmelighold. De som står opp for fellesskapet risikerer mye og de som arbeider for større åpenhet blir møtt med motstand. Det finnes tiltak mot slikt som Panama Papers. Finnes det politisk vilje?

The art of exposing a rich thiefDen 12. desember kan du møte gravejournalister fra hele verden som vil fortelle om hvordan vi kan avsløre rike tyver og dele sine utfordringer og tips under arrangementet: The art of exposing a rich thief på Litteraturhuset i Oslo.

Den 13. desember og 14. desember foregår arrangementet på Høgskolen i Oslo. Her kan du lære mer om hvordan multinasjonale selskapers skatteomgåelser er blitt avslørt og hvilke metoder som er blitt brukt. Den 14. desember vil du lære mer om hva stater kan gjøre i møtet med systemiske omgåelser fra selskapene.

Les mer om det spennende programmet og deltakere, tid og sted på konferansens nettside.

Sted:

Litteraturhuset

Wergelandsveien 29, Oslo

Tid:

mandag 12. desember

19:00 – 22:00

Arrangør(er):