Tirsdagsseminar 2: EUs håndtering av finans- og gjeldskrisen

30. oktober

17:00 – 19:00

Blindern, Harriet Holters hus, seminarrom 150

Attacs tirsdagsseminarer om Europa høsten 2012

Attac vil arrangere i alt tre tirsdagsseminarer om Europa i løpet av oktober og november.

Seminarene er åpne for alle – men for å få tilsendt relevante artikler samt informasjon om hvordan Attac arbeider på europeisk nivå er det hyggelig om du tar kontakt med oss. Meld deg på til Hanna i Internasjonalt utvalg i Attac på: hanna.karv(at)gmail.com eller mobil: 45 04 55 92.

Det første tirsdagsseminaret arrangerte vi 16. oktober. Da innledet statsviter og Attac-utreder Ingrid Hjertaker om de dypereliggende årsakene til finanskrisen fra 2007 og framover. Vi anbefaler i den forbindelse rapporten ”Grådighetens pris” fra Manifest senter for samfunnsanalyse. Gå inn og last ned Lars Gunnesdals og Magnus E. Marsdals rapport på www.manifestanalyse.no

Neste tirsdagsseminar:
Hva har kjennetegnet euro-valutaen og det politiske beslutningssystemet i EU sin håndtering av den internasjonale finans- og gjeldskrisen?  

Hva er de politiske alternativene til nedskjæringer, massearbeidsløshet og kutt i velferd i Europa?
Innledning ved Petter Håndlykken, styret og internasjonalt utvalg i Attac Norge.

Tid: Tirsdag 30. oktober kl. 17- 19.
Sted: Harriet Holters hus, rom 150, på UiO/Blindern.

 

Tirsdagsseminar 3 arrangeres 20. november. Denne gangen fokuserer vi på bevegelsene og alliansene av motstand som i en rekke europeiske land er i ferd med å vokse fram i protest mot den politiske elitens krisehåndtering. Vi gir også innblikk i hvordan Attac-bevegelsen arbeider for å samordne og utvikle politiske løsningsforslag på europeisk nivå.

Velkommen til Attaceuropa!

 

 

Sted:

Blindern, Harriet Holters hus, seminarrom 150

Moltke Moes vei 31, Oslo

Tid:

tirsdag 30. oktober

17:00 – 19:00

Arrangør(er):