Trenger vi en grønn pengepolitikk?

29. oktober

16:00 – 17:00

MS Sandnes

Koronakrisen har vist at finans- og pengepolitikken kan bidra positivt til å løse viktige samfunnsoppdrag når det trengs. EU suspenderte sine handlingsregler for finanspolitikken og ECB steppet inn ved å kjøpe opp statsobligasjoner i bøtter og spann. «Alle» ser nå at finanspolitikken er et kraftfullt virkemiddel og at pengepolitikken ikke bare skal innrettes mot lav inflasjon. Den tradisjonelle arbeidsdelingen mellom penge- og finanspolitikken er i ferd med å endre seg.

Skal vi løse klimakrisen må både finans- og pengepolitkken dra i samme retning. I dette møtet ser vi særlig på pengepolitikkens rolle i det grønne skiftet og spør: Bør Norges Bank gis et utvidet mandat for å bidra til det grønne skifte, for eksempel ved å kanalisere kapital mot grønne prosjekter, eller på andre måter vri ressursbruken mot grønne investeringer?

I panelet:

 

Hege Skarrud, leder i Attac Norge, vil være ordstyrer.

Kjøp billett til arrangementet her. Mer informasjon om Kåkånomics og andre interesseante programposter finner du på festivalsidene.

 

Sted:

MS Sandnes

Strandkaien 37, Stavanger

Tid:

fredag 29. oktober

16:00 – 17:00

Arrangør(er):