Hvordan truer TiSA menneskeretten til helse?

28. august

18:00 – 20:00

Dattera til Hagen

Handelsgruppa i Attac og Folkeaksjonen mot TiSA arrangerer i høst en møteserie og studiesirkel om TiSA. Møtene vil både gi en innføring i TiSAs regelverk og gå dypere inn på hvilke konsekvenser avtalen vil få for ulike samfunnsområder. På det første møtet vil vi se spesielt på TiSAs konsekvenser for helse og for de offentlige helsetjenestene.

Rolv Rynning Hanssen, ansatt rådgiver i Fagforbundet, vil innlede møtet med å introdusere TiSA og deretter snakke om hvordan avtalen vil påvirke det offentlige helsevesenet, begrense regulering av helse- og omsorgstjenester og true menneskeretten til helse. Rolv har jobbet med handelsavtaler siden 1995 og er den i Norge som kan mest om TiSA. Etter innledningen vil det bli diskusjon i grupper.

Den norske regjeringen har hele tiden hevdet at velferdstjenester, inkludert helse- og omsorgstjenester, ikke vil bli omfattet av TiSA. Men avtaletekstene og Norges forhandlingstilbud viser imidlertid at de har bundet en lang rekke grunnleggende helsetjenster til avtalens bestemmelser. Våre folkevalgtes rett til å regulere og å utforme demokratisk politikk innen helse og omsorg vil dermed bli sterkt begrenset. Ifølge World Medical Association «er det hele helsesystemet, og verdiene som helsetjenestene er basert på, som solidaritet, likhet og rettferdighet, som er under angrep» dersom avtaler som TiSA signeres og vedtas.

Det er snart Stortingsvalg og TiSA er den store, usynlige elefanten i stemmelokalet. Faktabasert kunnskap om TiSA-avtalens dramatiske konsekvenser for demokratiet og for våre grunnleggende rettigheter er helt avgjørende for at vi skal kunne gjøre et informert valg i september.

Sted:

Dattera til Hagen

Grønland 10, Oslo

Tid:

mandag 28. august

18:00 – 20:00

Arrangør(er):