Nei til TTIP

TTIP – frihandel eller demokratisk trussel?

16. september

15:30 – 18:00

Anker Hotell

Nei til TTIP
EU forhandler med USA om en handelsavtale som kan sette arbeiderrettigheter, offentlige velferdsordninger, miljøkrav og demokratiske rettigheter i spill. Dette kan bli det mest alvorlige samlede angrepet fra høyrekreftene på lang tid. Investorer er tiltenkt en dominerende rolle og kan få sanksjonsmuligheter mot stater ved konflikt mellom fri handel og investors lønnsomhet på den ene siden og f.eks. minstelønnssatser, regler for matsikkerhet og miljøstandarder på den andre. En slik avtale vil også påvirke Norge gjennom EØS-avtalen.

Lær mer om hva TTIP er, hvordan avtalen kan påvirke oss og hva vi kan gjøre.

Innledninger ved:
Sam Hägglund, generalsekretær i den europeiske byggingsarbeiderføderasjonen (EFBWW)
Bjørn Ola Opsahl, leder i Ungdom mot EU

Spørsmål og kommentarer fra salen
Møtet arrangeres i samarbeid mellom LO i Oslo, Nei til EU og Attac.

Møtet er gratis og åpent for alle.

Velkommen!

Sted:

Anker Hotell

Storgata 55 , Oslo

Tid:

tirsdag 16. september

15:30 – 18:00

Arrangør(er):