ULANDSSEMINAR: Fra global ulikhet til global rettferdighet

9. februar

17:15 – 18:45

Eilerts Sundts hus (Blindern UiO)

Kreditering: Maria Astrup
Kreditering: Maria Astrup

I dag eier én prosent av verdens befolkning over halvparten av verdens formue. Hvor mye av dette skyldes forskjeller i flaks og dyktighet, og hvor mye skyldes globale maktstrukturer? Bygger noens rikdom på andres fattigdom? Bidrar internasjonale reguleringer til å minke, eller øke forskjellene? Hva er viktigst å forandre dersom man ønsker en verden med likere muligheter for alle?

Vi vil ta et dypdykk ned i global ulikhet og diskutere hvordan vi har havnet her og hva veien videre er. Sammen med oss i diskusjonen har vi i panelet:
Kalle Moene – Professor i Samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo
Lars Peder Nordbakken – Økonom, konsulent og medlem av Civitas Fagråd
Simon-Reid Henry – Samfunnsgeograf fra PRIO, og forfatter av «The Political Origins of Inequality»
Helene Bank – Spesialrådgiver i For velferdsstaten, medlem av Fagrådet i Attac Norge og styremedlem i Handelskampanjen

Ordstyrer er Kjersti Kanestrøm Lie, redaktør i Verdensmagasinet X».

2. nestleder i Attac, Hanne Iglebæk Christensen, innleder seminaret.

Til tross for enorm økonomisk vekst globalt fortsetter forskjellene innad i land å øke. Veksten har løftet millioner ut av fattigdom samtidig som det har blitt flere fattige totalt. Verdens samlede BNP økte med 134 prosent i perioden 1981-2011. Andelen økonomisk vekst som går til lønnsinntekt har sunket de siste 30 årene.

Hvert år bruker Norge rundt én prosent av statsbudsjettet på bistand til fattigere land. Er mer penger løsningen, eller finnes det andre tiltak for å få slutt på skjevfordelingen av rikdom og fattigdom i verden? Attac vil ta for seg de strukturelle årsakene til global ulikhet, og hva som kan gjøres for å snu ulikhet til rettferdighet ved å se på tema som gjeld, skatteparadis, handelspolitikk og finansskatt.

Bli med på seminar om global ulikhet den 9. februar på Blindern. Kl 1745 i Auditorium 3, Eilert Sundts hus, SV-bygget!

Seminaret er gratis og åpent for alle! I tillegg blir det blir gratis mat og kaffe med noko attåt. Flere grunner der altså til å legge tirsdagskvelden den 9. februar til Ulandsseminaret: fra global ulikhet til global rettferdighet.

Velkommen!

Sted:

Eilerts Sundts hus (Blindern UiO)

Moltke Moes vei 31, Oslo

Tid:

tirsdag 9. februar

17:15 – 18:45

Arrangør(er):