UNDER PRESS: Digitalisering – sivilsamfunnets venn eller trussel?

6. desember

08:30 – 10:00

Forum for Utvikling og Miljø

Verden blir stadig mer digital og preger vår kommunikasjon og arbeidsmetoder. For sivilsamfunn verden over kan det gi mange nye muligheter for å nå ut med sitt budskap og samarbeid på tvers av grenser. Samtidig er det en rekke utfordringer knyttet til overvåkning, tilgang til tjenester, hacking og falske nyheter som kan være en enorm sikkerhetstrussel. Under og etter pandemien har stadig mer politisk arbeid funnet sted digitalt, og utfordringene har blitt tydelige.

Hvordan påvirker digitaliseringen norske og utenlandske sivilsamfunnsorganisasjoner og aktivister?
Hvilke muligheter og farer finnes det?
Hvordan kan norske organisasjoner og myndigheter bidra til å sikre tryggheten til sivilsamfunn i Sør?
____________________
I panelet:
– Diego Marin Rios, politisk ansvarlig i Attac Norge
– Erik Hagen, Støttekomiteen for Vest-Sahara
– TBA
____________________
Etter panelsamtale vil det være god tid til innspill fra salen hvor dere kan dele egne eller samarbeidspartneres utfordringer eller løsninger. Vi ønsker også en bredere diskusjon på hvordan vi som norske sivilsamfunnsorganisasjoner kan bidra til å styrke sivilsamfunnets handlingsrom og vilkår.

Dette seminaret er det siste i rekka Forum for Utvikling og Miljøs seminarrekke «Under press».

Det serveres kaffe og frokost fra klokka 08:00!

Sted:

Forum for Utvikling og Miljø

Hausmanns gate 19A, Oslo

Tid:

tirsdag 6. desember

08:30 – 10:00

Arrangør(er):