Valgdebatt: Kan handel og miljø forenes?

2. september

18:00 – 19:30

Dattera til Hagen

En av de store driverne av klima- og naturmangfoldskrisa er verdenshandelen. Vi er helt nødt til å endre på hvordan vi har rigget til handelssystemet. Kun da får vi til bærekraftig omlegging av samfunnet.
I denne valgdebatten må politikere fra alle stortingspartiene svare på hvordan handelssystemet skal rigges for å løse klima- og naturkrisa, samt den globale ulikheten.
Vi spør:
Hvordan forstår stortingspartiene sammenhengen mellom handel og miljø, og hva skal de gjøre for at miljøhensynet i handelsavtaler styrkes? Hvordan sikre en samstemt og helhetlig politikk på miljø og handel? Hvordan skal de sikre mer åpenhet og demokrati i forhandlinger om nye avtaler?
Program:
18:00 – innledning v/ Caroline Herlofson, styreleder Handelskampanjen
18:15 – politikerdebatt
Bekreftede deltakere:

Rødt:  Benedikte Pryneid Hansen

MDG: Arne Haabeth

Sp: Espen Thygesen 

SV: Gunnell Sandanger

V: Marit Vea (evt en annen)

Ap: Agnes Nærland Viljugrein

H: Michael Tetzschner

Ordstyrer for debatten: Hege Skarrud, leder i Attac Norge

—–
Arrangementet blir både fysisk og streamet.

Sted:

Dattera til Hagen

Grønland 10, Oslo

Tid:

torsdag 2. september

18:00 – 19:30

Arrangør(er):