Filmplakat: Under huden til en varsler - Dans la peau d un lanceur d alerte

Varslere på Arendalsuka: Når enkeltmennesker står opp mot urettferdighet

14. august

19:00

Auditoriet på Arendal bibliotek

Filmplakat: Under huden til en varsler - Dans la peau d un lanceur d alerte
Vi viser filmen Under huden til en varsler (Dans la peau d’un lanceur d’alerte)

«Lux Leaks» fra november 2014 var den første lekkasjen som viste omfanget av systematisk og aggressiv skatteplanlegging. Senere kom «Swiss Leaks» og «Panama Papers» i 2015 og 2016. Lekkasjene har ført til et paradigmeskifte i arbeidet for skatterettferdighet. Kom og se filmen om varslerne som stod bak lekkasjen.

Hvem lekket dokumentene?

Journalistnettverket «The International Consortium of Investigative Journalists» (ICIJ) stod for lekkasjen. Antoine Deltour og Raphael Halet er det to eneste navngitte personene som bidro til LuxLeaks-lekkasjene.

Hva ble lekket?

Lekkasjen samlet 548 ulike skatteavtaler som ble gjort mellom selskaper og myndighetene i Luxembourg fra 2002 til 2010. Deltour og Halet jobbet begge i konsulentbyrået PriceWaterhouseCoopers, som var en av selskapene som forhandlet fram avtalene. DnB var blant de 340 selskapene som ble avslørt for å ha spesialavtaler som gjorde at de unndro seg skatt, sammen med blant andre Pepsi, IKEA, Apple og Amazon. Hundrevis av milliarder dollar er unndratt beskatning. Ernst & Young, Deloitte og KPMG var de andre konsulentbyråene innblandet i de hemmelige avtalene.

Hva ble de politiske konsekvensene?

EU-Parlamentet satt igang etterforskning av skatteavtalene. Noen av avtalene blir annulert etter initiativ fra EU-kommisjonen. Automatisk informasjonsutveksling mellom skattemyndigheter i EU ble foreslått i 2015 og virket fra 2017. En direkte følge av lekkasjene var OECDs prosjekt mot skatteunndragelse, som er det hittil største tiltaket på internasjonalt nivå. EU gjenopptok arbeidet med å utarbeide et felles skattegrunnlag i EU, som vil gjøre flere metoder for skatteunndragelse umulig. Disse prosjektene har sine feil og mangler, men er første skritt på veien. «Lux Leaks» ble startskuddet for en oppmerksomhet om skatteparadis man aldri hadde sett tidligere.

Hva skjedde med varslerne?

I juni 2016 ble Antoine Deltour dømt til 12 måneder betinget fengsel og en bot på 1500 euro. Raphael Halet ble dømt til ni måneder betinget fengsel og en bot på 1000 euro. Journalisten som mottok de første lekkasjene fra Deltour ble frikjent. Anken reduserte straffen til Deltour til ni måneder, mens Halets straff ble redusert til kun boten. Dommen anerkjente viktigheten av varslere, men sier samtidig at dette beskytter dem under verken nasjonal eller europeisk lov. Tax Justice Norge mente dommen ville føre til færre varslere i framtiden.

Hva er spesielt med Luxembourg?

Den franske økonomen Gabriel Zucman mener Luxembourg har lammet arbeidet mot skatteparadis i flere tiår, og mener landet truer finaniell stabilitet og økonomisk vekst i Europa. Luxembourg er i dag det mest sentrale skatteparadiset i Europa, og bidrar til at andre land mister enorme summer skatteinntekter.

Andelen utenlandsk kapital i Luxembourg økte med 20 prosent i årene etter finanskrisen (2008-2012). Finanssektoren utgjør rundt 40 prosent av det lille hertugdømme, som blant annet har spesialisert seg på skatteavtaler med multinasjonale selskaper og investeringsfond.

Les artikler fra Aftenposten om lekkasjen og dommen. Les om DnBs innblanding i Klassekampen.

Sted:

Auditoriet på Arendal bibliotek

Torvet 6, Arendal

Tid:

mandag 14. august

19:00

Arrangør(er):