Verdensseminar: Finansrettferdighet etter Panama Papers

11. oktober

17:15 – 18:45

Auditorium 3, SV-bygget, Eilert Sundts hus, Blindern

Visste du at skatteflukt fører til at Afrika tappes for omtrent like mye som de får i bistand hvert år? Eller at penger fra Oljefondet investeres i skatteparadis?
Panama Papers-avsløringene førte til mer åpenhet og debatt rundt finans og særlig skatteparadiser, men fremdeles er finanssektoren svært lite regulert og preget av hemmelighold.

Vi drar i gang en diskusjon rundt etikken rundt aksjespekulasjon og skatteparadiser. Hvike reguleringer og løsninger finnes, og hvem har ansvaret for å implementere dem?

I panelet:
Peter Henriksen Ringstad, Tax Justice Network
Michael Tetzschner, Høyre, nestleder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité
Truls Wickholm, AP/Stortingets finanskomite

Ordstyrer: Sigurd Bjørnestad (Aftenpostens Panama Papers-gruppe)

Seminaret er gratis og åpent for alle.

Sted:

Auditorium 3, SV-bygget, Eilert Sundts hus, Blindern

Moltke Moes vei 31, Oslo

Tid:

11. oktober

17:15 – 18:45

Arrangør(er):