Verdensseminar: Utenlandske selskaper som saksøker staten

17. oktober

17:15

Eilerts Sundts hus (Blindern UiO)

Lone Pine saksøker Canada for å ha trukket tilbake letelisenser etter olje og gass i området rundt St Lawrence River. Årsaken til tilbaketrekkingen er miljøregulering. En ny lov ble vedtatt for å verne området ved å begrense olje- og gassvirksomheten. Lone Pine mener tilbaketrekkingen av letelisesene er ekspropriasjon, og krever en kompensasjon på 118,9 millioner dollar fra kanadiske myndigheter

Investor-stat tvisteløsning (ISDS) er en kontroversiell mekanisme som er inkludert i flere tusen internasjonale handels- og investeringsavtaler. ISDS gjør det mulig for selskaper å saksøke staten for politikkendringer – selv om det er regler som beskytter miljø og folkehelse – hvis de påvirker selskapets fortjeneste. Saken føres i lukkede tvistefora og advokatene må ikke ta hensyn til nasjonale lovverk, noe både United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) og flere nasjoner stiller seg skeptisk til.

På bakgrunn av dette, ønsker Attac Studentlag Oslo, i sammarbeid med Handelskampanjen å invitere til debatt om alternativene til ISDS-systemet.
-Er det mulig å erstatte dagens investor-stat tvisteløsninger med et alternativt system som i større grad overholder demokratiske prinsipper om åpenhet og rettferdighet?
-Hva er fordelene med dagens system og hva gjør landene som fjerner ISDS fra sine investeringsalternativer?

Paneldeltagere er Tori Loven Kirkebø som jobber for PluriCourts og er styremedlem i Attac Norge og Anniken Storbak fra handelskampanjen, forfatter av notatet om alternativer til ISDS-løsninger. Resterende deltagere vil bli annonsert.

Sted:

Eilerts Sundts hus (Blindern UiO)

Moltke Moes vei 31, Oslo

Tid:

tirsdag 17. oktober

17:15

Arrangør(er):