Bankvask

Rapportlansering: Hva gjør banken din?

24. januar

17:30 – 19:30

Litteraturhuset

Vet du hva banken din gjør? Ny rapport fra Attac NorgeTil tross for at bankene igjen går med rekordoverskudd, er det få som vet noe om hvordan de skaper sine resultater. Det norske Oljefondet får jevnlig kritisk søkelys rettet mot etikken i sine investeringer – så hvorfor ikke rette samme søkelys mot banksektoren? Bankene fordeler ressurser i næringslivet, og kan påvirke dette i positiv eller negativ retning. Dette gjelder ikke minst gjennom koblingen til skatteparadis. At banksektoren er en aktiv tilretteleger for bruk av skatteparadis er problematisk fordi skatteparadis-systemet bidrar til hemmelighold, tilrettelegger for skatteunndragelse og svart økonomi, og hemmer verdiskapning i utviklingsland.

Attac lanserer rapporten «Bankvask – Hva gjør banken din?» 24. januar på Litteraturhuset. Den for seg de fire største bankene i Norge og deres tilknytning til skatteparadis. Rapporten ser også på bankenes egen etikk og samfunnsansvar, og problematiske sider ved deres utlåns- og investeringspraksis der det er dokumentert fra norsk og internasjonalt sivilsamfunn.

Rapportforfatter, Sirianne Dahlum, presenterer funnene i rapporten.
Dahlum har master i statsvitenskap fra UIO og en Msc i komparativ politikk fra LSE. Dalum har i lengre tid jobbet som frilanser for DN.

Etter presentasjonen blir det paneldebatt med
– Statssekretær i Finansdepartementet Morten Søberg (SP),
– Jan Digranes, direktør for bank- og kapitalmarkedsavdelingen i Finans Norge (FNO),
– Eivind Hageberg fra Attac Norge, og
– Karsten Gjefle, daglig leder i CSR Norge.

Ordstyrer er Emilie Ekeberg, journalist i Klassekampen.

Rom: Kverneland

 

Sted:

Litteraturhuset

Wergelandsveien 29, Oslo

Tid:

torsdag 24. januar

17:30 – 19:30

Arrangør(er):