WTO: Avindustrialisering av Afrika?

13. november

09:00 – 12:30

Litteraturhuset (Amalie Skram)

Seminar med Yash Tandon

Verdens ministere møtes i Bali i desember for å forhandle videre for å oppnå en avtale i Verdens Handelsorganisasjon (WTO). Målet er å komme frem til en avtale som sikrer at utviklingslandene får ta større del i global vekst og rikdom. Siden forhandlingsrunden begynte i 2001 har posisjonene vært steile, og lite har skjedd.

  • Kan årets møte på Bali endre dynamikken slik at WTO blir et verktøy for utvikling?
  • Er dagens avtaleforslag spikeren i kista for industrialisering i Afrika?
  • Hva er Norges posisjon i WTO, og hva kan vi vente oss?
  • Hva mener norsk sivilsamfunn?

Handelskampanjen inviterer til seminar med blant andre:

  • Yash Tandon, professor i økonomi og tidligere spesialrådgiver for den Afrikanske Union frem mot WTO-møtet på Bali (se mer informasjon under)
  • Liv Signe Navarsete, leder i Sp og representant i utenrikskomiteen (TBC)
  • Dagfinn Sørli, leder for WTO-avdelingen i UD
  • Aksel Nærstad, sivilsamfunnets representant i den norske delegasjonen til WTO

Seminaret er todelt, der første del er innledninger og panelsamtale om hva som kommer til å skje i WTO, hva som er Norges posisjon og hva vi kan forvente oss fra toppmøtet i desember.
Andre del er et diskusjonsforum for norsk sivilsamfunn om WTO og Norges handelspolitikk med blant annet Diis Bøhn fra LO, Aksel Nærstad fra Utviklingsfondet, Kristin Iansen fra Bondelaget (TBC) og Håvard Aagesen fra Changemaker.

Yash Tandon er professor i økonomi og har skrevet en rekke bøker om WTO og handelspolitikk, blant annet «Ending Aid Dependence» og «Daring to Think Differently: Development and Globalisation». Tandon var sentral i kampen mot Idi Amins diktatur og har senere deltatt i Ugandas parlament og regjering. Han er tidligere leder for sør-landenes samarbeidsorgan, South Center, og har i år vært spesialrådgiver for den Afrikanske Union frem mot WTO-møtet på Bali.

Onsdag 13. november 09.30-12.30 på Litteraturhuset (Amalie Skram).
Vi serverer frokost og kaffe fra klokka 09.00.

Sted:

Litteraturhuset (Amalie Skram)

Wergelandsveien 29, Oslo

Tid:

onsdag 13. november

09:00 – 12:30

Arrangør(er):