WTOs ministermøte

15. desember – 17. desember

00:00

GCIG

Mot slutten av neste uke møtes verdens utenriks/handelsministre for å diskutere hvordan de kan føre forhandlingene om en ny avtale i Verdens handelsorganisasjon (WTO) ut av hengemyra de har vært i de siste årene. Thomas Nygreen fra Attacs arbeidsutvalg reiser ned for å følge møtet. I tillegg så reiser Heidi Lundeberg fra Latin-Amerikagruppene som sivilssamfunssrepresentant i den offisielle delegasjonen.

WTOs 8. ministerkonferanse avholdes i Genève 15.-17. desember og det har lenge vært helt i det blå hva ministrene skulle diskutere fordi uenighetene i forhandlingene om en ny global handelsavtale har vært så store. Det blir altså ikke et forhandlingsmøte om detaljer i en ny avtale, men en diskusjon av «veien videre», samt behandling av en rekke enkeltsaker som for eksempel nye medlemsland (Russland, Montenegro, Vanuatu) og forlengelser av midlertidig null-toll på internetthandel og enighet om stans på å fremme saker om brudd på TRIPS-regelverket (patentrettigheter).

Veien videre skal meisles ut i et konsensusdokument som blir del av en større oppsummering av møtet som skrives av den nigerianske forhandlingslederen. Det som foreløpig står i utkastet til dette konsensusdokumentet er svært generelt og identifiserer ikke hvilke områder man vil fortsette å forhandle på, men dette vil det antagelig bli diskusjoner om i Genève.

Norge har en plass for sivilsamfunnsorganisjoner i den offisielle delegasjonen, og i år så deltar Heidi Lundeberg fra Latin-amerikagruppene her. Heidi Lundeberg er også med i Attac, og sitter blant annet i Attacs fagråd.

Sted:

GCIG

17 rue de Varembé, Geneve

Tid:

torsdag 15. desember

00:00

Arrangør(er):