Hjem » Arkiver for Marlyn Martínez og Dioneider Carrascal

Marlyn Martínez og Dioneider Carrascal

Dioneider og Marlyn studerer kommunikasjon og er begge aktivistar i bondenettverket CNA. Denne hausten er dei på Latin-Amerikagruppene si solidaritetsbrigade til Norge. I Norge fokuserer dei særleg på jorbrukspolitikk og småbrukarar sine alternativ til jordbruksindustrien, urfolkspolitikk, feminisme og fredsarbeid. CNA eller Nettverket for småbrukarar i Colombia er eit landsdekkande nettverk for bønder som jobbar for småbrukarar sin rett til matsuverenitet og ein agroøkologisk matproduksjon.