Hjem » Arkiver for Nils Tore Gjerde

Nils Tore Gjerde

Nils Tore Gjerde er pensjonist, tidligere adjunkt i ungdomsskolen og voksenopplæringen i Molde. Han har bakgrunn i Sjøforsvaret/Heimevernet, blant annet som befal. Lokalpolitisk erfaring fra kommunestyre, skole- og administrasjonsstyret i Molde. Aktivt opptatt av pensjonistenes sak, medlem i LOP - Landsforbundet for offentlig pensjonister.