Hjem » Arkiver for Solveig Bjørkholt

Solveig Bjørkholt

Solveig er statsviter og vitenskapelig assistent ved forskningsprosjektet Disentangling the Economic Effects of Political Institutions (DEEPI) ved Universitetet i Oslo. Masteravhandlingen (2018) hennes handlet om effekten av finansialisering på inntektsulikhet i OECD-land, og om fagforeninger kunne modifisere denne effekten.