Vet du hva banken din gjør? Ny rapport fra Attac Norge
Til tross for at bankene igjen går med rekordoverskudd, er det få som vet noe om hvordan de skaper sine resultater. Det norske Oljefondet får jevnlig kritisk søkelys rettet mot etikken i sine investeringer – så hvorfor ikke rette samme søkelys mot banksektoren? Hva investerer bankene i? Hvem låner de penger til? Hva slags etiske retningslinjer har de? Attac har sett nærmere på de fire største bankene i Norge i rapporten «Bankvask – Hva gjør banken din?«.

Vi fant investeringer i atomvåpen, klasevåpen, selskaper som Oljefondet har svartelistet og flere miljøskadelige prosjekter. Vi fant også at alle de fire største bankene er aktivt tilstede i skatteparadis. Dette er problematisk fordi skatteparadissystemet bidrar til hemmelighold, tilrettelegger for skatteunndragelse og svart økonomi, og hemmer verdiskapning i utviklingsland.

Se hva vi fant i hver bank:

Se hva vi fant om DNB

Se hva vi fant om Handelsbanken

Se hva vi fant om Danske Bank

Se hva vi fant om Nordea