Banner-maling i forkant av demonstrasjon mot Verdensbanken i Oslo 2002

Bli med

Attac er en demokratisk organisasjon, og det er medlemmene som driver organisasjonen. Hvis du ønsker å gjøre en annen verden mulig, så bør du melde deg inn.

Aktiviteten i Attac foregår i lokallag og i arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene jobber med tema knyttet til Attacs hovedssaker, og er åpne for alle medlemmer over hele landet.

Bli medlem i Attac

Du kan velge mellom følgende medlemskap i nedtrekksmenyen for medlemskap.

  • Vanlig medlemskap (årlig 350 kr)
  • Studentmedlemskap (årlig 150kr)
  • Pensjonistmedlemskap (årlig 150kr)
  • Arbeidsledig eller trygdet medlem (årlig 150kr)
  • Ungdomsmedlem under 20 år (årlig 100kr, husk å oppgi fødselsdato)

Du kan også bli supergiver eller fast giver. Det er alternativet for deg som vil gi litt ekstra. Vi har noen standardmuligheter, men du kan selvfølgelig gi mer eller annerledes, bare gi beskjed.

  • Fast giver med 50 kr i måneden
  • Fast giver med 75, 100, 150 eller 200kr i måneden
  • Supergiver med en foreslått sum på 600kr årlig

Har du problemer med innmeldingsskjemaet eller har andre spørsmål om medlemskap, send en mail til medlem@attac.no. Du kan også melde deg inn via VIPPS #113629
Hvis du allerede er medlem, bruk skjemaet her isteden.