Hjem » Bli med » 3 gode grunner til å være medlem

3 gode grunner til å være medlem

Den viktigste grunnen:

Attac i 1.mai-tog mot TISA

Det virker!

Noen av kampene Attac har vunnet:

Vi har jobbet hardt mot de svært skadelige «investor-stat-tvisteløsningsmekanismer» (ISDS) som lar utenlandske investorer saksøke myndighetene i en egen utenomrettslig domstol og kreve milliarder i erstatning for innføring av miljøtiltak. I 2022 bestemte endelig Norge at vi skal ut av alle avtaler med en slik mekanisme, og EU vil gjøre det samme.

I 2008 introduserte Attac ideen om land-for-land-rapportering i Norge. Det er et enkelt rapporteringskrav som gjør det vanskeligere å bruke skatteparadis for multinasjonale selskap. Det ble vedtatt i Norge i 2014. På samme måte har flere andre tiltak mot skatteparadis, som eierskapsregister og automatisk informasjonsutveksling blitt norsk politikk.

Attac har sammen med andre gått inn for sterke krav til etikk i Oljefondet, noe som har ført til opprettelsen av et eget etikkråd i Oljefondet, og vi har fått gjennom at Oljefondet skal unngå skatteparadiser.

Attac jobbet hardt for gjeldsslette til de fattigeste landene på 2000-tallet, og fikk gjennomslag for det i Norge. Norge var det første landet som gjennomførte en såkalt gjeldsrevisjon, der det ble undersøkt om de vilkårene lånene ble gitt på var rimelige og rettferdige. Lån gitt på urimelige og urettferdige vilkår, eller til diktatorer som ikke har brukt dem til befolkningens beste, har blitt slettet.

Vi vant kampen mot urettferdige handelsavtaler som TTIP og TISA fra 2014 til 2018, og vi står først i kampen når de samme avtalene dukker opp med nye forkortelser.

En annen verden er mulig – med Attac!