Hjem » Bli med » Om medlemskap i Attac Norge

Om medlemskap i Attac Norge

Som medlem i Attac Norge er du med å skape en mer rettferdig verden. Du velger selv hvor aktiv du vil være. Det er medlemmene og aktiviteten deres som er grunnlaget for organisasjonen og alt vi gjør. All aktivitet i organisasjonen er et resultat av demokratiske avgjørelser, der du kan være med å bestemme.

Som medlem kan du være involvert i vårt organisasjonsdemokrati og politiske arbeid gjennom lokallag og arbeidsgrupper.

Kontingent

For effektivt å utfordre de med makt og fritt uttale seg mot urettferdighet, er det viktig å være uavhengig. Medlemmer er derfor vår viktigste inntektskilde.

Alle inntekter fra medlemskontingenter, men også fra gaver og fra prosjektstøtte, blir brukt til politisk arbeid for Attacs mål. Vi har selvfølgelig  utgifter til administrasjon som er nødvendig for å kunne drive en organisasjon. Hvordan Attac bruker inntektene sine blir bestemt av medlemmene på landsmøtet, og forvaltet av styret i henhold til vedtektene og vedtak på landsmøtet.

Medlemskapet løper til du sier det opp (eller eventuelt setter det på pause). Med mindre du gir beskjed om noe annet opphører medlemskapet umiddelbart. Bruk dette skjemaet eller send en epost til medlem@attac.no for å si opp medlemskapet eller gjøre andre endringer.

Hvis du ikke betaler kontingent vil vi forsøke å kontakte deg for å avklare om du fortsatt ønsker å være medlem.

Vilkårene gjelder faste betalingsavtaler med AvtaleGiro og Vipps.

Trekk for medlemskap gjennomføres månedlig hvis ikke annet er avtalt.

AvtaleGirotrekk gjennomføres den 20. i måneden. Ved signering med Vipps settes trekkdato til det samme som signeringsdato. Trekkdato kan tilpasses ved å ta kontakt med oss. Det trekkes aldri annet enn avtalt sum.

Betalinger med AvtaleGiro trekkes fra bankkonto, mens betalinger med Vipps trekkes fra konto / kort som er angitt i Vippsappen.

Oppsigelse av betalingsavtale

Fast betalingsavtale med Vipps kan avsluttes i Vipps-appen. Fast betalingsavtale med AvtaleGiro avsluttes i nettbanken. Ved avslutning vil trekkforespørsler som allerede er sendt Nets eller Vipps bli gjennomført hvis ikke disse manuelt slettes av deg i nettbank eller Vipps-appen. Du kan sette medlemskapet på pause i en periode og vil da ikke bli trukket.

OBS! Dersom en betalingsavtale med Vipps er knyttet til et medlemskap og betalingsavtalen avsluttes i Vipps-appen, avsluttes også medlemskapet fra samme dato. Gi beskjed hvis du ønsker å fortsette medlemskapet, men endre betalingsmåte.

Du kan også kontakte oss på medlem@attac.no eller ved å ringe oss på telefon 400 96 772, både for oppsigelse og endringer.

Angrerett

Du har mulighet til å angre deg ved inngåelse av ordninger med faste betalinger. Med andre ord kan du si opp betalingsavtalen din hos oss når som helst. Dette gjelder både Vipps og AvtaleGiro.

Konfliktløsning

Ved eventuelle feil eller benyttelse av angreretten skal Attac Norge imøtekomme krav innen rimelig tid. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan Forbrukerrådet kontaktes for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på tlf: 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Kommunikasjon

For at du skal kunne være medlem i og delta i Attac Norge ønsker vi å kunne ta kontakt med deg. Vi vil blant annet kontakte deg for å holde deg oppdatert om vårt arbeid og politikk, informere om når vi har arrangementer og andre tilbud som du kan ta del iog for vedlikeholde medlemskapet ditt.

Vi kontakter medlemmer per e-post, vanlig post, SMS og telefonsamtaler.

Vi sender også ut nyhetsbrev til alle medlemmer og andre interesserte. Dette kan du melde deg av når du ønsker.

Om det er måter du ikke ønsker kontakt med oss, gi beskjed og vi vil respektere dette. Vær samtidig oppmerksom på at vi trenger å få oppdaterte kontaktopplysninger fra deg for å kunne ivareta deg som medlem. Gi oss derfor beskjed hvis det er endringer!

Personvern

Vi behandler all personlig informasjon i samsvar med norsk lov og egne retningslinjer for personvern. Attac er en organisasjon som jobber for demokrati og vi setter personvern høyt. Ditt medlemskap blir behandlet som en sensitiv personopplysning.

Du kan alltid få oversikt over hvilken informasjon vi har lagret om deg, og vi sletter og endrer denne om du ønsker det.

Vi beholder opplysninger om deg som medlem i 3 år fra sist du betalte kontingent, med mindre du aktivt melder deg ut av organisasjonen. Vi vil forsøke å kontakte deg for å avklare om du fortsatt ønsker å være medlem i denne perioden.

I organisasjonen vil tillitsvalgte og ansatte kunne få tilgang til medlemsopplysninger for å kunne kommunisere med deg som medlem. Alle med tilgang til personopplysninger i organisasjonen har underskrevet taushetserklæring og har fått opplæring i personvernrutiner.

Hvordan vi ivaretar personvern på våre nettsider kan du lese om her.

Tredjeparter og opplysninger om medlemskap

Vi leverer ikke ut opplysninger til tredjeparter, med unntak av leverandører vi bruker for å kommunisere med deg som medlem. Vi undertegner avtale med alle leverandører som beskytter dine opplysninger fra misbruk.

Attac mottar ikke støtte fra det offentlige basert på antall medlemmer, og overlater heller ikke opplysninger om ditt medlemskap til norske myndigheter eller andre lands myndigheter.

Vårt medlemsregister er levert av selskapet ProFundo. Når du fyller ut innmeldingsskjemaet vil derfor opplysningene lagres hos dem. Det samme gjelder når du sender oppdaterte opplysninger (som adresseendring) til oss. Ansatte i ProFundo der vil ha tilgang til medlemsregisteret for å kunne drifte dette og gi oss teknisk support. ProFundo er et norsk selskap og opplysningen dine blir behandlet sikkert og konfidensielt i tråd med norsk lov og Attacs avtale med dem.

Opplysninger i medlemsregisteret blir slettet når du melder deg ut.

Medlemmer som ikke reserverer seg vil motta nyhetsbrev fra oss gjennom tjenesten Brevo. Retningslinjene for personvern for nyhetsbrevet er angitt på siden om personvern.

Opplysninger om innbetaling av kontingent vil normalt være synlig i medlemsregisteret og i banken, og også for Attacs revisor og Attacs regnskapsfører.

Trykkerier vil noen ganger utføre adressering og utsending på våre vegne og da få midlertidig tilgang til en liste over navn og adresser.