Hopp til innholdet
Hjem » Bli med » Om medlemskap i Attac Norge

Om medlemskap i Attac Norge

Som medlem i Attac Norge er du med å skape en mer rettferdig verden. Du velger selv hvor aktiv du vil være. Det er medlemmene og aktiviteten deres som er grunnlaget for organisasjonen og alt vi gjør. All aktivitet i organisasjonen er et resultat av demokratiske avgjørelser, der du kan være med å bestemme.

Som medlem kan du være involvert i vårt organisasjonsdemokrati og politiske arbeid gjennom lokallag og arbeidsgrupper.

Kontingent

For effektivt å utfordre de med makt og fritt uttale seg mot urettferdighet, er det viktig å være uavhengig. Medlemmer er derfor vår viktigste inntektskilde.

Alle inntekter fra medlemskontingenter, men også fra gaver og fra prosjektstøtte, blir brukt til politisk arbeid for Attacs mål. Vi har selvfølgelig  utgifter til administrasjon som er nødvendig for å kunne drive en organisasjon. Hvordan Attac bruker inntektene sine blir bestemt av medlemmene på landsmøtet, og forvaltet av styret i henhold til vedtektene og vedtak på landsmøtet.

Kommunikasjon

For at du skal kunne være medlem i og delta i Attac Norge ønsker vi å kunne ta kontakt med deg. Vi vil blant annet kontakte deg for å holde deg oppdatert om vårt arbeid og politikk, informere om når vi har arrangementer og andre tilbud som du kan ta del iog for vedlikeholde medlemskapet ditt.

Vi kontakter medlemmer per e-post, vanlig post, SMS og telefonsamtaler.

Vi sender også ut nyhetsbrev til alle medlemmer og andre interesserte. Dette kan du melde deg av når du ønsker.

Om det er måter du ikke ønsker kontakt med oss, gi beskjed og vi vil respektere dette. Vær samtidig oppmerksom på at vi trenger å få oppdaterte kontaktopplysninger fra deg for å kunne ivareta deg som medlem. Gi oss derfor beskjed hvis det er endringer!
Skjema for å endre medlemsopplysninger og kommunikasjonsformer

Personvern

Vi behandler all personlig informasjon med tillit i samsvar med norsk lov og egne retningslinjer for personvern. Attac er en organisasjon som jobber for demokrati og setter personvern høyt. Ditt medlemskap blir behandlet som en sensitiv personopplysning.

Du kan alltid få oversikt over hvilken informasjon vi har lagret om deg, og vi sletter og endrer denne om du ønsker det.

Vi beholder opplysninger om deg som medlem i 3 år fra sist du betalte kontingent, med mindre du aktivt melder deg ut av organisasjonen. Vi vil forsøke å kontakte deg for å avklare om du fortsatt ønsker å være medlem i denne perioden.

I organisasjonen vil tillitsvalgte og ansatte kunne få tilgang til medlemsopplysninger for å kunne kommunisere med deg som medlem. Alle med tilgang til personopplysninger i organisasjonen har underskrevet taushetserklæring og har fått opplæring i personvernrutiner.

Hvordan vi ivaretar personvern på våre nettsider kan du lese om her.

Tredjeparter og opplysninger om medlemskap

Vi leverer ikke ut opplysninger til tredjeparter, med unntak av leverandører vi bruker for å kommunisere med deg som medlem. Vi undertegner avtale med alle leverandører som beskytter dine opplysninger fra misbruk.

Attac mottar ikke støtte fra det offentlige basert på antall medlemmer, og overlater heller ikke opplysninger om ditt medlemskap til norske myndigheter eller andre lands myndigheter.

Vårt medlemsregister, Hypersys, er levert av selskapet Unicornis. Når du fyller ut innmeldingsskjemaet vil derfor opplysningene lagres hos dem. Det samme gjelder når du sender oppdaterte opplysninger (som adresseendring) til oss. Ansatte i Unicornis der vil ha tilgang til medlemsregisteret for å kunne drifte dette og gi oss teknisk support. Unicornis er et norsk selskap og opplysningen dine blir behandlet sikkert og konfidensielt i tråd med norsk lov og Attacs avtale med dem.

Opplysninger i medlemsregisteret blir slettet når du melder deg ut.

Medlemmer som ikke reserverer seg vil motta nyhetsbrev fra oss gjennom tjenesten Mailchimp. Retningslinjene for personvern for nyhetsbrevet er angitt på siden om personvern.

Opplysninger om innbetaling av kontingent vil normalt være synlig for banken, og også for Attacs revisor og Attacs regnskapsfører.

Trykkerier vil noen ganger utføre adressering og utsending på våre vegne og da få midlertidig tilgang til en liste over navn og adresser.