Hjem » Bloggen

Bloggen

Her har vi samlet innlegg fra både aktivister og eksperter om global ulikhet, digital økonomi og handels-, finans-, gjelds- og skattepolitikk. Innleggene står for forfatternes egen regning og representerer ikke alltid Attac sitt syn.

Attac Norges innspill til Meld. St. 22: Data som ressurs

Stortingsmelding 22 «Data som ressurs» legger opp til en industripolitikk som vil komme privat sektor til gode, på bekostning av det offentlige, og som i liten grad verner om viktige samfunnsverdier.

Norge må sette solidaritet over legemiddelfirmaenes profitt

Attac krever at Norge må støtte initativet i WTO for å la flere land få lage vaksinerer.

Flere innlegg om handelspolitikk

Oljefondets troverdighet står på spill

Ansettelsesavtalen til Tangen gir uklare bindinger, svekker fondets troverdighet, og trygger ikke tilliten!

Hvor går penga?

Skatteparadisene er juridiske vakuum. Hvor pengene som går via skatteparadiser ender opp, må studeres mye nøyere.

Flere innlegg om skatterettferdighet

Attac Norges innspill til Meld. St. 22: Data som ressurs

Stortingsmelding 22 «Data som ressurs» legger opp til en industripolitikk som vil komme privat sektor til gode, på bekostning av det offentlige, og som i liten grad verner om viktige samfunnsverdier.

Teknologigigantene oppfører seg som ekstreme samlere, vi betaler

For at datahøsterne skal kunne tjene seg enda rikere er de avhengige av at vi bygger datasentre. Mange datasentre. Hvem som betaler for gildet? Det er det vi som gjør.

Flere innlegg om digital økonomi

Boliger til å bo i, ikke til å investere i

Det siste året har vi sett en enorm boligprisvekst, særlig i hovedstaden. Eiendom Norges «sykepleierindeks» viser at en singel sykepleier i 2020 bare kunne kjøpe 3 av 100 boliger på markedet i Oslo. I praksis er altså store deler av befolkningen utestengt fra dagens boligmarked.

Nei til markedsbaserte løsninger på miljøkrisa 

Klimaendringene og naturødeleggelser er den største utfordringen vi som samfunn står ovenfor. Vårt regjerende økonomiske system er basert på jaget etter evig vekst og profitt, med opphav i produksjon og global transport av varer.

Flere innlegg om miljø og økonomi

Boliger til å bo i, ikke til å investere i

Det siste året har vi sett en enorm boligprisvekst, særlig i hovedstaden. Eiendom Norges «sykepleierindeks» viser at en singel sykepleier i 2020 bare kunne kjøpe 3 av 100 boliger på markedet i Oslo. I praksis er altså store deler av befolkningen utestengt fra dagens boligmarked.

Vi må sette nye mål for pengepolitikken

De aller rikeste har blitt mye rikere under pandemien, mens det store flertallet har blitt fattigere. Koronapandemien har satt økonomien tilbake for alle land, utenom Kina.

Flere innlegg om finans

Andre tema: