Hopp til innholdet
Hjem » Bloggen

Bloggen

Her har vi samlet innlegg fra både aktivister og eksperter om global ulikhet, digital økonomi og handels-, finans-, gjelds- og skattepolitikk. Innleggene står for forfatternes egen regning og representerer ikke alltid Attac sitt syn.

Vestre bekymret for mindre frihandel

På dialogmøtet om EFTAs, og dermed Norges, handelspolitikk var det lite vilje til å gå bort fra frihandelsdogmene.

Norske utviklingsmidler brukes mot Honduras

Investeringsfondet Norfund bruker den omstridte ISDS-mekanismen mot Honduras' nye sosialdemokratiske regjering.

Flere innlegg om handelspolitikk

På vei mot en skattekonvensjon?

Attac har sammen med flere andre organisasjoner levert et innspill til UD om hvordan Norge bør forholde seg til forslaget i FN om internasjonalt skattesamarbeid.

Fordøm Putins invasjon av Ukraina!

Putins invasjon av Ukraina må møtes med globale strukturelle løsninger, krever Attac Norges landsmøte.

Flere innlegg om skatterettferdighet

Må du betale for Facebook?

Meta prøver å omgå lovverket, men du kan velge alternativer.

Når uvitenhet blir frihet: personvernvasking i norsk skole

I ekte orwelliansk ånd introduserte Google den nye personvernplanen sin tidligere i høst. Dette påvirker norske skoleelever som får utdelt Chromebooks som skole-PCer.

Flere innlegg om digital økonomi

Karbonoffsetting: En dyr illusjon

En klimapolitisk skandale viser at troen på privat initiativ, grønn finans og markedstenking i klimapolitikken er et luftslott.

Macrons kneblingsforsøk mot fransk miljøbevegelse

Attac Norge fordømmer den franske regjeringens kriminalisering av miljøbevegelsen og politisk motiverte skremselsmetoder.

Flere innlegg om miljø og økonomi

EU vanner ut minstekrav til bankene

EUs nye finanspakke åpner for flere bankkonkurser som den vi nylig så med Credit Suisse.

SVB-kollapsen: same procedure as every year, James

Kollapsen i banken SVB viser hvordan den underregulerte teknologibransjen henger sammen med den underregulerte finansnæringen.

Flere innlegg om finans

Andre tema: