Hjem » Bloggen

Bloggen

Her har vi samlet innlegg fra både aktivister og eksperter om global ulikhet, digital økonomi og handels-, finans-, gjelds- og skattepolitikk. Innleggene står for forfatternes egen regning og representerer ikke alltid Attac sitt syn.

Mer enn fisk og ost

Handelsforhandlingene mellom Norge og Storbritannia dreier seg om langt mer enn «å ofre en ost eller to». Selve «føre var»-prinsippet kan risikere å ryke i forhandlingene hvis Storbritannia får viljen sin.

Norge må si nei til Mercosur-avtalen

9 organisasjoner krever i en felles uttalelse at Norge stanser EFTA-avtalen med Brasil og de andre Mercosur-landene.

Flere innlegg om handelspolitikk

Oljefondets troverdighet står på spill

Ansettelsesavtalen til Tangen gir uklare bindinger, svekker fondets troverdighet, og trygger ikke tilliten!

Hvor går penga?

Skatteparadisene er juridiske vakuum. Hvor pengene som går via skatteparadiser ender opp, må studeres mye nøyere.

Flere innlegg om skatterettferdighet

Digitale reformer, heller enn revolusjon

Boka «Digital revolusjon» er et steg i riktig retning, men analysen kunne vært enda bedre.

Teknologien, samfunnet og oss: Bokbad med Dag Hareide, Hilde Nagell og Bår Stenvik

Tre forfattere har kommet med bøker om digital økonomi denne høsten, vi samlet dem til et felles bokbad som du kan se her.

Flere innlegg om digital økonomi

Norge må si nei til Mercosur-avtalen

9 organisasjoner krever i en felles uttalelse at Norge stanser EFTA-avtalen med Brasil og de andre Mercosur-landene.

Oljeindustrien vil definere hva som er grønne investeringer

EU jobber med et system som skal definere bærekraftige investeringer. Men oljeindustrien har satt store ressurser inn i lobbyarbeid for å vanne ut det radikale potensialet som et slikt regelverk kan ha – med god hjelp fra norske selskaper.

Flere innlegg om miljø og økonomi

Hvorfor reven ikke bør vokte hønsehuset – BlackRock, EBA og mer

I dag retter vi søkelyset mot noe som ofte foregår i mørket: finansielle selskapers lobbyvirksomhet. Les om hvordan verdens største kapitalforvalter avsporer EUs Green Deal og hvordan integriteten til EUs bankombud står på spill – og hva Change Finance gjør for å løse disse problemene.

Hva kan vi lære av den forrige finanskrisen?

Hva om en ny finanskrise oppsto i dag? Hva om Covid-19 leder til en økonomisk tilbakegang som forårsaker massivt mislighold av lån og uro i finanssektoren? I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva vi kan lære av finanskrisen i 2008 for å forstå dagens situasjon.

Flere innlegg om finans

Andre tema: