Velkommen til Attacs blogg

På Attac-bloggen skriver både aktivister og eksperter om global ulikhet og handels-, finans-, gjelds- og skattepolitikk. Innleggene står for forfatternes egen regning og representerer ikke alltid Attac sitt syn.

Vil du bidra til bloggen?

Espen Lydersen 3. juli 2020

Skal staten støtte Google?

Espen Lydersen

Behovet for datalagring er enormt. Koronapandemien, hvor «nesten alle» har blitt tvunget over på ulike IT-kommunikasjonsplattformer har satt ytterligere fart på IT-revolusjonen. Hvis storsamfunnet satser på utbygging av fornybar energi og smarte energieffektive infrastrukturløsninger, kan denne utviklingen også være et viktig verktøy i klimakampen og utviklingen av fornybarsamfunnet. Ulike former for utnyttelse av oppvarmet kjølevann fra slike datasentre er en av mange energieffektive løsninger som må på plass for å kunne forsvare det enorme behovet slike anlegg har for energi. Norge bør selvsagt ta sin del av ansvaret for en slik infrastruktur, men.

Les mer
Hege Skarrud 3. juli 2020

Stortinget kan og må redde Amazonas

Hege Skarrud

Vi husker alle hvordan Amazonas sto i brann i fjor sommer. Nå vil Brasils miljøminister utnytte koronakrisen til å brenne enda mer regnskog. Samtidig heller den norske regjeringen bensin på bålet ved å inngå en handelsavtale med Bolsonaro. Avtalen vil binde alle parter til en modell som ikke er bærekraftig.

Les mer
Tor Hjalmar Johannsessen 3. juli 2020

Hvor går penga?

Tor Hjalmar Johannsessen

Skatteparadisene er juridiske vakuum. Hvor pengene som går via skatteparadiser ender opp, må studeres mye nøyere.

Les mer
Attac Norge 29. juni 2020

Til de politiske partier: Opprop for systemendring!

Avatar

Livsgrunnlaget er truet. Vi trenger et nytt økonomisk system som kan gi oss et godt liv uten å øke forbruket av energi og materielle ressurser. Arbeidet med de nødvendige endringene må begynne umiddelbart.

Les mer
Hege Skarrud 26. juni 2020

Sletting av u-landsgjeld – en effektiv bistandspolitikk

Hege Skarrud

Store statlige gjeldsbyrder i kjølvannet av koronapandemien setter oppfyllelse av FNs bærekraftsmål i fare. Utviklingsland trenger hjelp til å løse statlige gjeldskriser for å sikre at ikke flere tiår med fattigdomsreduksjon går tapt.

Les mer
Helene Bank og Håkon Edøy Hansen 19. juni 2020

Problemet kan løses denne uka

Helene Bank og Håkon Edøy Hansen

Datatilsynet har bedt FHI slette alle data og stoppe bruken av appen Smittestopp. Amnesty forteller at denne er en global personvernversting sammen med Bahrain og Kuwait.

Les mer
1 2 3 38