Velkommen til Attacs blogg

På Attac-bloggen skriver både aktivister og eksperter om global ulikhet og handels-, finans-, gjelds- og skattepolitikk. Innleggene står for forfatternes egen regning og representerer ikke alltid Attac sitt syn.

Vil du bidra til bloggen?

Camilla Hansen 10. juli 2020
Camilla Hansen

Å jobbe under den digitale sjefen

Elektronisk overvåkning, umenneskelig arbeidspress og ingen sikkerhetsnett: Det haster med å sikre arbeiderrettigheter og et anstendig arbeidsliv i det digitale samfunnet.

Les mer
Espen Lydersen 3. juli 2020
Espen Lydersen

Skal staten støtte Google?

Datasentre kan bli en stor næring, men den kan ikke få de samme økonomiske ringvirkningen som olje og sjømat.

Les mer
Hege Skarrud 3. juli 2020
Hege Skarrud

Stortinget kan og må redde Amazonas

Vi husker alle hvordan Amazonas sto i brann i fjor sommer. Nå vil Brasils miljøminister utnytte koronakrisen til å brenne enda mer regnskog. Samtidig heller den norske regjeringen bensin på bålet ved å inngå en handelsavtale med Bolsonaro. Avtalen vil binde alle parter til en modell som ikke er bærekraftig.

Les mer
Tor Hjalmar Johannsessen 3. juli 2020
Tor Hjalmar Johannsessen

Hvor går penga?

Skatteparadisene er juridiske vakuum. Hvor pengene som går via skatteparadiser ender opp, må studeres mye nøyere.

Les mer
Attac Norge 29. juni 2020
Avatar

Til de politiske partier: Opprop for systemendring!

Livsgrunnlaget er truet. Vi trenger et nytt økonomisk system som kan gi oss et godt liv uten å øke forbruket av energi og materielle ressurser. Arbeidet med de nødvendige endringene må begynne umiddelbart.

Les mer
Hege Skarrud 26. juni 2020
Hege Skarrud

Sletting av u-landsgjeld – en effektiv bistandspolitikk

Store statlige gjeldsbyrder i kjølvannet av koronapandemien setter oppfyllelse av FNs bærekraftsmål i fare. Utviklingsland trenger hjelp til å løse statlige gjeldskriser for å sikre at ikke flere tiår med fattigdomsreduksjon går tapt.

Les mer
Helene Bank og Håkon Edøy Hansen 19. juni 2020
Helene Bank og Håkon Edøy Hansen

Problemet kan løses denne uka

Datatilsynet har bedt FHI slette alle data og stoppe bruken av appen Smittestopp. Amnesty forteller at denne er en global personvernversting sammen med Bahrain og Kuwait.

Les mer
1 2 3 39