Velkommen til Attacs blogg

På Attac-bloggen skriver både aktivister og eksperter om global ulikhet og handels-, finans-, gjelds- og skattepolitikk. Innleggene står for forfatternes egen regning og representerer ikke alltid Attac sitt syn.

Trygve Larsen Morset 14. september 2017

Fra Panama-papirene til global rettferdighet

Trygve Larsen Morset

Skal verden få bukt med den stadig økende ulikheten, må vi også få slutt på bruken av skatteparadis. Kampen står nå, og mye tyder på at de kommende årene kan bli vendepunktet vi har ventet på, både når det gjelder skatteparadis og andre årsaker til ulikhet.

Les mer
Veera Mo 12. september 2017

Hit, men ikke lenger

Veera Mo

Klimaendringene engasjerer. Vi ser det i forbindelse med valget hjemme i Norge, satsningen på fornybar energi verden over, og i den sterke motstanden mot president Trump’s tilbaketrekking fra Paris-avtalen.

Les mer
Magnus Furre Gjerde 6. september 2017

Den greske gjeldskrisa

Magnus Furre Gjerde

IMF visste godt i forkant av låna at dei ville ha negative verknader for den greske befolkninga konkluderar Røyndomskomiteen for gresk statsgjeld.

Les mer
Lise Rødland 31. august 2017

Handelspolitikk er også utviklingspolitikk

Lise Rødland

At utenrikspolitikk er blitt innenrikspolitikk betyr  ikke at norsk handelspolitikk ikke får konsekvenser utover egne grenser. Politikken som føres i dag rammer utviklingsland spesielt.

Les mer
Janet Yellen, sjef for den amerikanske sentralbanken Ingrid Hjertaker og Bent Sofus Tranøy 10. august 2017

Ingen grunn til optimisme

Ingrid Hjertaker og Bent Sofus Tranøy

Ti år etter finanskrisas start mener sentralbankene og finanstilsyn at de fleste problemene er løst. Har de rett i det, spør Bent Sofus Tranøy og Ingrid Hjertaker.

Les mer
TISA eller demokrati Petter Slaatrem Titland 23. juni 2017

USA: «TISA er en viktig avtale»

Petter Slaatrem Titland

TISA-avtalen er en «viktig avtale» og «havner ikke i grøfta», fortalte USAs handelssjef til senatets finanskomite på onsdag.

Les mer
Deltakelse på sivilsamfunnsdialog om TiSA den 18.11.2016: Næringsliv (66 %), Sivilsamfunn (32%), Andre (2%) Max Bank 9. juni 2017

IT-industrien lobber mest for TISA

Max Bank

En gjennomgang fra den tyske tenketanken LobbyControl viser at teknologiselskapene ivrer mest for TISA-avtalen. Bare hovedorganisasjonene har flere lobbymøter med EU.

Les mer